gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Dějepis

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Petr Šimíček petr.simicek@gyohavl.cz
 

Smysl a cíle dějepisu na naší škole

Dějepis se na našem gymnáziu vyučuje ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého studia. Výuka se odehrává v běžných vyučovacích hodinách, ve speciálních dějepisných seminářích i ve formě historických a kulturně-poznávacích exkurzí.

Zásadním cílem naší předmětové komise je zajímavá a odborně fundovaná dějepisná výuka s výrazným posílením výuky moderních dějin (lepší porozumění dnešnímu světu, východisko pro studium politologie, práv, historie atd.).

Kromě klasických učebnic, map a dějepisných pomůcek všichni pedagogové využívají moderní vyučovací metody – interaktivní prezentace, které se realizují ve třídách vybavených počítači, dataprojektory a promítacími plátny. Tato forma výuky je mezi studenty velice oblíbená, především pro názornost a množství obrazového materiálu k jednotlivým údobím dějin. Naši dějepisci tvoří vlastní učební programy a pomůcky (metodické listy, soubory historických pramenů, výukové prezentace atd.).

Žáky a studenty vedeme k intenzivnějšímu zapojení do přípravy a podoby výsledné vyučovací hodiny (projekty, referáty, multimediální prezentace, seminární práce), k samostatné práci, vyhledávání faktů (pramenů) a hodnocení historických skutečností, argumentaci a obhajobě vlastních názorů.

Učitelé dějepisu se účastní odborných kurzů dalšího vzdělávání pedagogů (ÚSTRu, Člověka v tísni, Památníku Terezín) a odborných konferencí v České republice i cizině (konference ASP UNESCO, visegrádská konference učitelů dějepisu, konference v německém Eichsfeldu, Jeruzalémě, Osvětimi, Dachau atd.).

V důsledku opatření souvisejících s COVID-19 v roce 2020 učitelé dějepisu začali poprvé v historii komise učit distančně (on-line) a naučili se pracovat v nových platformách – Google Classroom a ZOOM.Historické projekty

Od roku 1997 realizujeme projekty v rámci Asociace škol přidružených UNESCO (v oblasti „celosvětového občanství a kultury míru a nenásilí“) pro studenty vyšších ročníků a seminářů moderních dějin. Oba projekty jsou zaměřeny na porušování lidských práv v totalitních režimech a věnují se československým i evropským dějinám. 

Pravidelně se zapojujeme do projektů společnosti Člověk v tísni. Studenti se v rámci tohoto projektu seznamují s událostmi novodobých dějin přitažlivou formou, součásti akce je úvodní historická přednáška, promítání dokumentárního filmu, debata o něm a diskuse s pamětníky.

Od roku 2006 realizujeme ve spolupráci s o.p.s. Živá paměť a Muzeem romské kultury v Brně přednáškový program včetně setkání s pamětníkem romského holocaustu Zmizelí Romové a Romové dnes – romský holocaust, jeho stopy v poválečném Československu a život Romů v České republice. Jeho záměrem je připomenout dějiny holocaustu Romů ve 20. století, poukázat na téma rasismu a zároveň zvýšit zájem mladých lidí o dějiny jejich regionu. 
 
Naše škola byla zapojena jako partnerská do tříletých grantových projektů „Moderní dějiny do škol" a „Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku“. Středoškolské konference

• v českém středoškolském prostředí ne zcela obvyklá vzdělávací metoda
• rozkrývání historických období, událostí či fenoménů do hloubky a z mnoha úhlů pohledu
• otevíráme témata, která byla cíleně vytěsňována ze škol i společné paměti
• kombinujeme tradiční i netradiční přístupy a metody – přednášky, workshopy, práce s dobovými historickými prameny, komunikační a tvůrčí výchova
• studenti pro nás nejsou jen příjemci dávek faktografie, ale aktivními spolutvůrci, partnery v hledání odpovědí


Žijeme v době, kdy narůstá nebezpečí nového resetování dějinné paměti či účelového zamlčování a opomíjení. Pro výchovu studentů v demokratickém duchu je zcela zásadní, aby se s novodobými událostmi našich dějin seznamovali, aby pátrali po odpovědích na často nepříjemné otázky, abychom jim to jako jejich učitelé umožnili v co nejširší míře a jejich zájem podněcovali.


Přehled všech uspořádaných konferencí (2006-2019)

2006 – „Mýty a realita komunistického Československa“
2007 – „Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé“
2008 – „Československo a Ostrava v roce 1968“
2009 – „Československo a Ostrava v čase normalizace“
2010 – „Československo a Ostrava v době protektorátu“
2011 – „Ostraváci za dráty – lágry ve vzpomínkách pamětníků“
2012 – „Druhá kultura v komunistickém Československu“
2013 – „Vyhnání – vysídlení – odsun?“
2014 – „Češi v exilu“
2015 – „Československá cesta ke svobodě a demokracii po listopadu 1989“
2015 – „Ukončení 2. světové války v Moravskoslezském kraji“
2016 – „Migrace v dějinách a současnosti“
2016 – „Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století“
2017 – „Ostrava v neklidném XX. století“
2018 – „Osmičkové roky jako mezníky v dějinách Ostravy“
2019 – "Studenti proti režimu – revolty 1939 / 1969 / 1989"
  

Po pěti uskutečněných ročnících jsme v roce 2010 vydali komplexní publikaci „Společně dějinami“, zahrnující dějiny Ostravy v republikovém kontextu v letech 1939-89, s metodickými a výukovými materiály. Kniha obsahuje textovou a obrazovou část i vložené DVD s výukovými prezentacemi, metodickými listy a dobovými prameny ze všech pěti ročníků.

 
Partneři a spolupracující instituce

V rámci výuky, seminářů a konferencí spolupracujeme se společností Člověk v tísni, Živou pamětí o.s.p., Konfederací politických vězňů, Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, sdružením Dcery 50. let, Židovskou obcí v Ostravě, Archivem města Ostravy – návštěvy pamětníků v seminářích, živá svědectví, hosté a lektoři na konferencích.
 


Prezentace historických aktivi
t

Historické projekty, konference a výukové novinky pravidelně prezentujeme v médiích – v České televizi (zpravodajské pořady, Před půlnocí, Fokus VM,  Ta naše povaha česká), Českém rozhlase Ostrava (pořad Koktejl), v tisku (LN, MSD, MfDNES), případně v TV dokumentech (Kovy řeší dějiny).Historické exkurze

Učitelé dějepisu každoročně organizují zahraniční historické a kulturně-poznávací exkurze pro studenty do Osvětimi a Krakova, byli jsme však také na expedicích - na Podkarpatské Rusi a za krajany v rumunském Banátu (2018, 2019). Společně se studenty jsme poznávali Paříž, Provence, Berlín, Drážďany, Mnichov, Salzburg, Bratislavu, Vídeň či Budapešť.

Jednodenní historické exkurze pořádáme do Ostravy a blízkého okolí (Archiv města Ostravy, Muzeum Hlučínska. Průmyslové muzeum v Michálkovicích, Hornické muzeum v Petřkovicích, Slezské zemské muzeum – výstavní budova i depozitář, industriální oblast Dolní Vítkovice, Archeoskanzen v Chotěbuzi, Muzeum Sigmunda Freuda v Příboře).


Historické soutěže

Podporujeme každoroční účast našich studentů v historických soutěžích (Dějepisná olympiáda, Příběhy 20. století, EUSTORY, Šumná Ostrava) a v pracích SOČ. Také se účastníme mezinárodní soutěže Eustory a také soutěže Příběhy 20. století.


Mgr. Petr Šimíček
září 2020


 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba