gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Ochrana osobních údajů

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Marie Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 00602159 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Gymnázium Olgy Havlové zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Gymnázium Olgy Havlové zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Gymnázia Olgy Havlové informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Gymnáziem Olgy Havlové;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Gymnáziem Olgy Havlové jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Gymnáziem Olgy Havlové, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Gymnáziem Olgy Havlové;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Gymnáziu Olgy Havlové;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Soubory cookies využívá Gymnázium Olgy Havlové pouze ke sledování návštěvnosti jednotlivých článků svého webu;
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Gymnáziu Olgy Havlové uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Gymnázium Olgy Havlové:
  Jobman, s.r.o.
  se sídlem Livornská 449, Praha - 109 00,
  IČO: 27177726,
  doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,
  email: dpo@dpohotline.cz,
  telefon: +420 910 120 377,
  datová schránka: tkyd8fz
   

Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2021

 • Publikováno: 1.1.2020

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba