gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Důvody pro studium na GOH

10 důvodů, proč studovat na Gymnáziu O. Havlové v Ostravě – Porubě

  1. Naši absolventi jsou každoročně velmi úspěšní v přijímání na vysoké školy humanitního, technického, přírodovědného, ekonomického, uměleckého směru.
  2. Máme v Ostravě nejdelší zkušenosti se vzděláváním dětí na nižším stupni gymnázia (primáni u nás studují již od roku 1990).
  3. Jsme přidruženou školou UNESCO a realizujeme projekty na podporu rozvoje ochrany lidských práv a zvýšení informovanosti o bezpráví.
  4. Disponujeme špičkovým vybavením – 24 multimediálních učeben (PC, dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí, konferenční centrum, moderní laboratoř F, Ch a B, dvě učebny IVT, odborné učebny F, HV, VV, B, tři multimediální jazykové učebny, knihovna, Wi-Fi, moderní multifunkční hřiště, posilovna se spinningovými koly, vlastní jídelna, bufet s pekárnou…
  5. Naši studenti mají možnost zapojit se do nepřeberného množství školních i mimoškolních aktivit a soutěží, jsme zapojeni do mezinárodních studentských projektů v oblasti humanitních i přírodovědných oborů, jejichž realizace je spojena s výjezdy do zahraničí.
  6. Naše školní vzdělávací programy byly Českou školní inspekcí vyhodnoceny jako příkladné a mimořádně vyvážené.
  7. Klademe důraz na výuku cizích jazyků na nadstandardní úrovni (počet hodin, zahraniční lektoři ve výuce, dva cizí jazyky již od primy, anglické divadlo).
  8. Náš mladý pedagogický sbor je tvořen plně kvalifikovanými učiteli, kteří jsou motivováni učit nově a moderně.
  9. Z dlouhodobého dotazníkového šetření maturantů vyplývá, že si studenti na naší škole zvláště cení příznivého klimatu školy, přátelských a otevřených vztahů mezi učiteli a studenty i mezi studenty navzájem.
  10. Jsme školou, o které je slyšet! 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba