gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Medailon Olgy HAVLOVÉ

Olga Havlová (1933-1996) byla první manželkou českého prezidenta Václava Havla a první dámou České republiky. Tímto stručným článkem se nijak nesnažíme o ucelenou biografii, pouze o připomenutí některých důležitých faktů ze života této významné osobnosti.
Olga Havlová se narodila v Praze na Žižkově, vyučila se v Baťově továrně, kde rovněž pracovala. S Václavem Havlem se znala od roku 1953, v letech 1961-1969 společně působili v Divadle Na Zábradlí, kde Olga Havlová zastávala místo uvaděčky. V roce 1964 se za Václava Havla provdala. Po potlačení pražského jara a později v období normalizace stála Olga po manželově boku proti politické represi.
Po Havlově uvěznění v roce 1979 převzala Olga některé jeho povinnosti.
Aktivně působila v českém disentu, v roce 1979 spoluzaložila Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), občanské sdružení, jehož cílem bylo sledovat a zveřejňovat případy lidí, kteří byli v komunistickém Československu kvůli svému přesvědčení a názorům neoprávněně vystaveni trestnímu stíhání, soudní zvůli nebo dalším formám útlaku.

Od téhož roku vedla významnou samizdatovou edici Expedice, která se zabývala vydáváním autorů, již byli za komunizmu v Československu zakázáni

Zatuto odvážnou činnost byla obviněna z podvracení republiky. Bohaté zkušenosti ze samizdatu využila Olga Havlová i mezi lety 1985-1989. Tehdy se začala významně podílet na vzniku a existenci Originálního videožurnálu a časopisu O divadle.
 

V roce 1990 založila Olga Havlová charitativní organizaci Výbor dobré vůle. O dva roky později byla zaregistrována Nadace Olgy Havlové a od této chvíle je užíván kombinovaný název Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Hlavním cílem Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti.

Jako první ženě bez norského občanství byl Olze Havlové v Norsku udělen organizací Stiftelsen Arets Budeie titul Žena roku za významnou charitativní práci. V témže roce byla oceněna medailí Přemysla Pittra a stala se „Ženou roku 1995“ České republiky. Od roku 1995 uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Cenu Olgy Havlové lidem se zdravotním postižením, kteří i navzdory svému handicapu pomáhají druhým. Olga Havlová se celý život neúnavně věnovala vytváření podmínek pro vznik občanské společnosti. Tento odkaz zanechala i nadaci, kterou založila.

Olga Havlová zemřela po dlouhé a těžké nemoci 27. ledna 1996. V roce 1997 jí byl in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Od roku 1996 nese naše škola se souhlasem tehdejšího prezidenta republiky čestný název Gymnázium Olgy Havlové a snaží se svými aktivitami i svým celkovým směřováním důstojně střežit a rozvíjet odkaz této výjimečné osobnosti naší moderní historie.

"Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc. Snažíme se proto oslovit lidi dobré vůle, aby byli připraveni pomoci ostatním."

Olga Havlová
 


Poděkování

Děkujeme autorovi fotek panu Bohdanu Holomíčkovi za laskavé svolení ke zveřejnění fotografií na našich webových stránkách.


Nadační den pro Olgu Havlovou

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba