gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Školní časopis BOJLER

  • Založen ve školním roce 2003/2004 z iniciativy studentů nižšího gymnázia (tehdejší kvarta A) a ve spolupráci s učitelem českého jazyka Mgr. Lukášem Bártou.
  • Poněkud zvláštní název byl vybrán při prvním hlasování redakční rady z několika předložených návrhů. Zakládající šéfredaktorka, dnes již absolventka Veronika Špornová, interpretovala název časopisu v úvodníku prvního čísla takto: „Bojler slouží k tomu, aby hřál. Stejně tak náš časopis je tady proto, aby zahřál naše čtenáře u srdce. A podobně, jako může opravdový bojler za určitých okolností vybuchnout, hrozí totéž i našemu literárnímu experimentu, pokud nám nepomůžete a nebudete nás zásobit kvalitními texty.“ Vidíme tedy, že volba názvu není nikterak náhodná (Tolik pro rozptýlení pomluv, že „studenti už nevědí, co by, proto si museli dát za každou cenu do znaku něco kontroverzního.“)
  • Časopis Bojler funguje od počátku především jako literární občasník. V netradičně tradičních rubrikách se čtenáři setkávají s původní autorskou tvorbou svých spolužáků i pedagogů (!), rovnoměrné zastoupení zde má poezie i próza. Využíváno je zdrojů školních (slohové práce, texty vznikající v hodinách českého jazyka), zejména však „soukromé“ tvorby našich přispěvatelů, kteří se rozhodli skoncovat se psaním „do šuplíku“ a nebojí se prezentovat na veřejnosti.
  • Kromě literárních textů umělecké povahy nacházejí v Bojleru prostor také zajímavé reportáže, úvahy, fejetony, v poslední době i ilustrace, fotografie aj.
  • Časopis Bojler je v mnoha ohledech netradiční, formátem počínaje, obsahem konče. Jeho nejcharakterističtější vlastností je svobodomyslná, uvolněná atmosféra, odvaha bořit zavedená klišé. Nejen za to byl také Bojler již dvakrát oceněn v soutěžích školních časopisů.
  • Redakční rada časopisu Bojler se vyjádřila v tom duchu, že hodlá za každou cenu udržet podobu časopisu na úrovni odlišné od „běžných“ školních časopisů, které hýří barevností, vtipy, křížovkami, „nejvtipnějšími výroky učitelů“ apod., jejich texty však zato obvykle postrádají jakýchkoli uměleckých kvalit.
  • Současnou šéfredaktorkou časopisu je studentka oktávy A Magdalena Ostárková, která kolem sebe sdružuje další přispěvatele z různých tříd a ročníků naší školy. Bojler má trvale otevřenou náruč a v každém okamžiku je ochoten srdečně přivítat nové aktivní spolupracovníky z řad nižšího i vyššího gymnázia.


 Adresa na redakci: redakce.bojler@gmail.com

 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba