gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Učební plány

Studijní obory gymnázia:
Kód Název oboru Forma 
79-41-K/41 Gymnázium (od 1.9.2009) denní - čtyřleté
79-41-K/81 Gymnázium (od 1.9.2007) denní - víceleté


Učební plán - nižší stupeň víceletého G

Učební plán - vyšší stupeň víceletého G a čtyřleté G
 


Charakteristika studia

Čtyřleté studium

 • je určeno pro absolventy devátých tříd ZŠ
 • každý rok otevíráme jednu třídu, tj. 30 studentů
 • studium je všeobecné a je určeno pro nadané a motivované žáky se zájmem o celoživotní vzdělávání
 • od prvního ročníku se studenti učí dva cizí jazyky - prvním jazykem je angličtina, druhý jazyk si studenti vybírají z aktuální nabídky podle možností školy (němčina, francouzština, ruština, španělština) tak, aby byly vytvořeny vyvážené skupiny cca po 15 studentech
 • podle ŠVP si studenti pro třetí ročník vybírají podle svého zájmu ze široké nabídky volitelných seminářů tři s dvouhodinovou týdenní dotací, pro čtvrtý ročník si přibírají čtvrtý volitelný předmět taktéž s dvouhodinovou týdenní dotací
 • nabídkou seminářů reagujeme na zájem studentů, pro otevření semináře je nutný minimální počet 12 studentů
 • součástí studia jsou kurzy - na samém začátku adaptační, v prvním ročníku lyžařský, ve druhém ročníku letní sportovní
 • každým rokem nabízíme zahraniční a tuzemské exkurze
 • během studia se studenti mohou zapojit do široké nabídky nabízených aktivit, soutěží apod. 
   

Osmileté studium

 • je určeno pro absolventy pátých tříd ZŠ
 • každý rok otevíráme dvě třídy, tj. 60 studentů
 • studium je všeobecné a je určeno pro nadané a motivované žáky se zájmem o celoživotní vzdělávání
 • prvním cizím jazykem je angličtina, druhý jazyk si studenti vybírají od primy z aktuální nabídky podle možností školy (němčina, francouzština, ruština, španělština) tak, aby byly vytvořeny vyvážené skupiny cca po 15 studentech
 • podle ŠVP si studenti pro septimu vybírají podle svého zájmu ze široké nabídky volitelných seminářů tři s dvouhodinovou týdenní dotací, pro oktávu si přibírají čtvrtý volitelný předmět taktéž s dvouhodinovou týdenní dotací
 • nabídkou seminářů reagujeme na zájem studentů, pro otevření semináře je nutný minimální počet 12 studentů
 • součástí studia jsou kurzy - na samém začátku adaptační, v sekundě a v kvintě lyžařský, v sextě letní sportovní
 • každým rokem nabízíme zahraniční a tuzemské exkurze
 • během studia se studenti mohou zapojit do široké nabídky nabízených aktivit, soutěží apod.

    

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba