gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

XXI. setkání škol přidružených ASPnet UNESCO v ČR hostila naše škola

Termín konání akce: 21.9.2015 - 22.9.2015

Setkání Asociace škol přidružených UNESCO v České republice letos zorganizovala naše škola ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí ČR a Českou komisí pro UNESCO. Akce, která se konala v reprezentativních prostorách Krajského úřadu MSK a Domu kultury města Ostravy, se zúčastnili čestní hosté a zástupci více než 50 škol z celé České republiky. Setkání se odehrálo s podporou Moravskoslezského kraje a pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové ve dnech 21. – 22. září 2015. Tematicky bylo v letošním roce zaměřeno na problematiku lidských práv, která je v rámci projektů UNESCO prioritní osou naší školy.

V úvodu dvoudenního setkání účastníky přivítala ředitelka školy Jana Huvarová a také čestní hosté - místopředseda PSP ČR a předseda ČK pro UNESCO Petr Gazdík, náměstkyně hejtmana Věra Palková, ředitelka odboru OSN na Ministerstvu zahraničí ČR Veronika Stromšíková a koordinátorka ASPnet UNESCO Anna Martinková. Moderátorem setkání byl po oba dva dny koordinátor projektů ASPnet na Gymnáziu Olgy Havlové Petr Šimíček, který účastníkům představil program a seznámil je v úvodu jednání se všemi podstatnými organizačními i programovými informacemi. Poté se slova ujala Eva Šílová z kroměřížské ZŠ, která předložila zprávu o činnosti koordinačního týmu ASPnet UNESCO. Na její vystoupení navázala ředitelka Gymnázia Olgy Havlové Jana Huvarová, která představila historii, současnost a hlavní aktivity našeho gymnázia. Petr Šimíček poté účastníky seznámil s nejstaršími projekty realizovanými v rámci členství školy v ASPnet – speciálním cyklem seminářů s lidsko-právní tematikou a především se studentskými středoškolskými konferencemi. Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR, představila konkrétní aktivity této organizace, možnosti konkrétní pomoci a účastníkům přiblížila nelehkou situaci dětí v nejvíce ohrožených regionech současného světa.

Přestávku využili zástupci škol k prohlídce posterů vystavených v předsálí konferenční místnosti. Každý z nich zachycoval průběh aktivit konkrétní členské školy v rámci ASPnet. Po krátké pauze zahájil další blok jednání host ze slovenské sítě ASPnet UNESCO Paul Kindji z gymnázia v Banské Štiavnici. Poté již následoval blok prezentací v powerpointu představujících konkrétní aktivitu dané školy v rámci tematických oblastí ASPnet (akci či projekt). Nejinspirativnější ze zaslaných prezentací vybrali členové koordinačního týmu na počátku září. V prvním bloku se tedy představily tyto školy: ZŠ Chrlice, Gymnázium Cheb, ZŠ Chýnov, ZŠ Kutná Hora, ZŠ Lupáčova Praha, Gymnázium Otrokovice, Gymnázium Polička, Německá škola v Praze a VOŠ MV Praha.

Po obědě v restauraci Domu kultury města Ostravy čekalo na účastníky setkání v předsálí milé překvapení – barokní skladba Antonia Vivaldiho v podání hudebního souboru ZUŠ Rychvald, rovněž školy přidružené ASPnet UNESCO. Další blok jednání pak zahájil Jan Látal, vedoucí oddělení transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR, který představil konkrétní programy pomoci lidsko-právním aktivistům a organizacím v nedemokratických zemích dnešního světa. Na jeho vystoupení navázala ředitelka Gymnázia Olgy Havlové a ve stručnosti charakterizovala další aktivitu školy v rámci sítě ASPnet – mezinárodní studentský projekt Solidarita bez hranic, který naše škola koordinuje. Jeho konkrétní aktivity přiblížily účastníkům čtyři studentky zastupující skupinu padesáti žáků, kteří se na práci v projektu podílejí. Pondělní jednání uzavřel svým vystoupením zástupce hnutí Nesehnutí Milan Štefanec. Charakterizoval pestrou činnost a několik konkrétních aktivit této nevládní organizace na poli lidských práv a ekologie.

Kulturně-poznávací část setkání se pak odehrávala v areálu Dolních Vítkovic, kde byla pro účastníky připravena exkurze ve Velkém světě techniky a prohlídka industriálních památek. První konferenční den pak uzavřela společná večeře v hotelu Mercure a neformální večerní program v centru Ostravy.

Úterní program zahájil zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aleš Dvořák a ředitelka Gymnázia Olgy Havlové. Poté následoval druhý blok prezentací škol ASPnet, ve kterém představily své aktivity tyto školy: ZŠ Sýpky Kroměříž, Academia Mercurii Náchod, ZŠ Příbram, ZUŠ Rychvald a Gymnázium Semily. Po krátké přestávce program pokračoval panelovou diskusí a představením činnosti organizací věnujících se lidským právům či sociální práci. Informační centrum OSN přestavil Michal Broža, Asociaci Trigon její ředitelka Olga Rosenbergerová, Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan a PANT Jiří Sovadina, rovněž učitel Gymnázia Olgy Havlové. Následnou debatu moderoval Petr Šimíček. Po diskusi se ujal slova vedoucí tajemník ČK pro UNESCO Karel Komárek, který účastníkům oznámil téma týdne škol ASPnet UNESCO na tento školní rok (70. výročí UNESCO a sedmisté výročí narození Karla IV.), představil také pořádající školu pro setkání 2016 (Gymnázium Cheb) a k diskusi předložil návrhy podoby prezentování škol na příštím setkání či možnost zpřísnění pravidel členství pro stávající školy sítě a přijímání nových zájemců o členství v ASPnet. V závěru setkání se zástupci České komise pro UNESCO i zástupci z řad členských škol rozloučili s dlouholetou koordinátorkou ASPnet UNESCO Annou Martinkovou, která za osm let svého působení dokázala její činnost výrazně obohatit a zefektivnit. Poté se s účastníky rozloučila ředitelka pořádající školy a pozvala všechny na oběd v restauraci Domu kultury města Ostravy, po kterém již všichni zamířili domů.

Tradiční podzimní setkání ASPnet UNESCO proběhlo opět v přátelské atmosféře a věříme, že bylo pro všechny účastníky příjemným zážitkem i zdrojem inspirace.

O přípravě a smyslu konference se více dozvíte v pořadu Českého rozhlasu Ostrava Koktejl - poslouchejte ZDE

Reportáž z konference na TV Polar můžete shlédnout ZDE 

  • Publikováno: 22.9.2015

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba