gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Metoda CLIL v hodinách dějepisu a v dalších předmětech

V letošním školním roce pilotně implementujeme metodu CLIL v hodinách dějepisu v obou primách. V rámci metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) je vyučován obsah nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny kompetence v cizím jazyce, v našem případě v angličtině.

Naši primánci si postupně zvykli na to, že část dějepisné hodiny probíhá v angličtině. Žáci převážně pracují ve dvojicích nebo ve skupinách. Oblíbenou aktivitou jsou kvízy na tabletech, na kterých si ověřujeme, co si studenti zapamatovali a zda obsah skutečně pochopili. Ověřili jsme si na vlastní kůži, že metoda CLIL opravdu funguje, podporuje kritické myšlení a aktivní zapojení žáků ve výuce.

V říjnu a lednu tohoto školního roku naši školu navštívili francouzští učitelé v rámci „stínování” projektu Erasmus +, KA 1. Stínovali hodiny matematiky, přírodopisu, zeměpisu, chemie v různých třídách nižšího gymnázia a právě v těchto „stínovaných” hodinách byla využita metoda CLIL. V rámci zapojování angličtiny do výuky nejazykových předmětů také připravila naše rodilá mluvčí Akshaya Raj prezentaci pro dějepisnou hodinu o harappské civilizaci v angličtině. Pro primánky to sice bylo těžké, ale zvládli to.

První rok s CLILem máme téměř za sebou a těšíme se, co nám přinese další.

Jolana Strýčková
 

  • Publikováno: 17.5.2019

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba