gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

XIII. středoškolská konference poodhalí téma osudových voleb lidí ve XX. století

Termín konání akce: 1.12.2016 - 2.12.2016

Naše gymnázium  ve spolupráci se spolkem PANT a s podporou ministerstva školství pořádá již XIII. dvoudenní středoškolskou studentskou konferenci. Letošní téma - Okamžiky rozhodnutí a osudové volby ve 20. století - nabídne zajímavé reflexe naší minulosti ale také zamyšlení nad výzvami současnosti.

Dvoudenní studentská konference je jednou z aktivit projektu Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století, který je financován z dotace MŠMT pro rok 2016. Akce se koná rovněž v rámci projektů Gymnázia Olgy Havlové v rámci sítě ASP UNESCO ČR.

Konference je připravena jako jedna z podpůrných a zároveň ověřovacích aktivit k chystané nové publikaci metodické ediční řady PANTu. Publikace má za cíl pomocí psychologického, sociologického, historického náhledu a s využitím svědectví konkrétních pamětníků popsat a osvětlit rozhodování jednotlivce ve vypjatých momentech dějin, v situaci, kdy je doba „vymknutá z kloubů“, kdy nekontrolovaně narůstá společenské napětí. Na příkladě konkrétních osobností, jejichž životy výrazně poznamenaly a proměnily zásadní události dějin 20. století, vysvětluje mechanismy rozhodování a životní volby ve zlomovém okamžiku. Na konferenci představíme a využijeme materiály, které nezachycují popis historických událostí pohledem „velkých“ často neosobních dějin, ale jsou cíleně zaměřeny na lidský rozměr prožívání dějinných událostí a jejich následků. Letošní konference nabídne zúčastněným studentům a učitelům ostravských i mimoostravských gymnázií opět pestrý program, zaměřený na různé přístupy a metody práce - historické přednášky, pracovní dílny postavené na práci s prameny a především prostor pro otevřenou diskusi. Přivítáme velmi vzácné hosty, mezi nimiž nebudou chybět bývalý premiér Petr Pithart, novinářka a překladatelka Petruška Šustrová, spisovatel Ivan Binar či historik Jiří Pernes. Workshopy také letos povedou zkušení lektoři s dlouhou učitelskou praxí - Milan Hes, Jiří Sovadina a Petr Šimíček.

Kde?
Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

Kdy?
čtvrtek a pátek 1.-2. prosince 2016

PROGRAM:
I. den – čtvrtek 1. prosince 2016

9.00 zahájení: ředitelka gymnázia Jana Huvarová a za organizátory Petr Šimíček
9.15 / 10.30
Jiří Pernes - Okamžiky osudových rozhodnutí
(zlomové události českých dějin ve 20. století)
10.30 / 10.50 přestávka, občerstvení
10.50 / 11.45 workshopy I.
Milan Hes (Gymnázium Budějovická, Praha)
Pro druhé! Zachránci Židů v podmínkách protektorátu.
Petr Šimíček (GOH, PANT)
Odejít ze země? Emigrace či exil?
Jiří Sovadina (GOH, PANT)
Rozhodování za "Velké války"
11.45 / 12.45 oběd
12.45 / 13.45 workshopy II.
13.45 / 15.15 Petr Pithart Když je zle. Babo raď… Rozhodování v Čechách. Za ztížených podmínek.

II. den – pátek 2. prosince 2016

9.00 zahájení
9.10 / 10.00 projekce filmu
10.00 / 11.00
11.00 / 11.20 přestávka
11.20 / 12.10 workshopy III.
12.10 / 12.50 oběd
12.50 / 14.30 Petruška Šustrová, Ivan Binar
Rozhodování v době normalizace - moderuje Monika Horsáková
14.30 zakončení

Přehled autorů chystané publikace, jejich textů a témat, na kterých pracovali:
Petr Pithart - Když je zle. Babo raď… Rozhodování v Čechách. Za ztížených podmínek (společenský socio-historický rozměr zlomových událostí čs. a českých dějin)
Jiří Pernes - Okamžiky osudových rozhodnutí (zlomové události českých dějin ve 20. století)
Josef Mlejnek jr. - Dějiny jako pyramida polopravd (osobní, psychologický rozměr zlomových událostí čs. a českých dějin)
Ivan Binar - Kočka mezi dveřmi (rozhodování o odchodu do exilu)
Dalibor Vácha
- Kdyby při tom nešlo o kejhák - Čechoslováci a vstup do čs. dobrovolnických oddílů na Rusi za Světové války (rozhodování o dezerci a vstupu do legií)
Jiří Padevět - Anthropoid (rozhodování o vstupu do odboje za druhé světové války)
Milan Hes - Pro druhé! (rozhodování o pomoci Židům v období protektorátu)
Jan Urban - Do nebíčka, nebo do peklíčka? (rozhodování o přijetí okupace v roce 1968 jako „bratrské pomoci“)
Petr Šimíček, Jiří Sovadina (editoři publikace) a Milan Hes - metodické materiály a sady textů k interpretaci

   
 

  • Publikováno: 19.11.2016

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba