gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Strom pro Olgu Havlovou a start projektu Každý může změnit svět

Termín konání akce: 4.10.2018 - 5.10.2018

V roce 2018 by se Olga Havlová dožila 85 let. K této příležitosti bude po celé České republice z iniciativy Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vysazeno 85 stromů dobré vůle. Gymnázium Olgy Havlové si považuje za čest, že se mohlo k tomuto jedinečnému projektu připojit a jeden z těchto stromů vysadit za účasti vzácných hostů na prostranství před budovou školy. Součástí slavnostního dne 4. října 2018 byl také dopolední program pro žáky školy organizovaný ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Fotoreport z celého dne, který se nesl rovněž v duchu našeho členství v síti přidružených škol UNESCO v ČR, si prohlédněte v galerii pod článkem.

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO DNE

Čtvrteční dopolední program pro žáky školy zahrnoval několik vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem bylo připomenout osobnost Olgy Havlové a jejího manžela Václava Havla. Zaměřili jsme se především na jejich klíčovou roli v československém disentu a boj za lidská práva v době totality, ale rovněž jejich aktivity v "prezidentském období" po pádu komunistického režimu - v případě Olgy Havlové činnost zaměřenou na pomoc lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat, nebo stálý zájem o stav lidských práv ve světě v případě jejího manžela.
V dopoledních vyučovacích hodinách dějepisu, základů společenských věd a českého jazyka probíhaly premiérové projekce krátkých filmů z šestidílného e-learningového kurzu Knihovny Václava Havla Každý může změnit svět. Jejich cílem je ukázat na příkladu Václava Havla mladým lidem smysluplnost boje za dodržování lidských práv, který je aktuální v každé době. Žáci během hodin pracovali s pracovními listy a po projekcích diskutovali se svými učiteli. V hodinách angličtiny žáci sledovali anglickojazyčné verze e-learningového kurzu a následné debaty vedli s učiteli v tomto jazyce. Paralelně byl rovněž promítán dokumentární film o životě Olgy Havlové z cyklu GEN (scénář a režie O. Sommerová a A. Majstorovičová), projekci doprovázela práce s panely výstavy Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka, texty z Dopisů Olze Václava Havla a rovněž diskuse ve třídách.

V 11 hodin se uskutečnilo setkání studentů a hostů s Michaelem Žantovským, ředitelem Knihovny Václava Havla (KVH). Blízký přítel a spolupracovník našeho prvního polistopadového prezidenta vzpomínal na Olgu a Václava Havlovy, Hrádeček, disent, ale také na prezidentské časy z pohledu mluvčího i na poslání a současné aktivity KVH. Debata pak vyústila v představení aktivit KVH a spuštění e-learningového cyklu Každý může změnit svět, na jehož pilotáži jsme se v červnu loňského roku podíleli. Považujeme za čest, že byl slavnostně odstartován a vypuštěn do českých škol právě na našem gymnáziu. a na řadu přišlo také překvapení - předání daru, který Knihovna Václava Havla připravila pro naše gymnázium jako partnerskou školu. V naší školní knihovně byla odhalena Knihovnička Václava Havla, kteá je souhrnem knižní produkce KVH a bude také knihovnou pravidelně doplňována.

Strom pro Olgu Havlovou byl slavnostně vysazen ve 13 hodin na prostranství před budovou gymnázia v Ostravě-Porubě za účasti ředitelky Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Moniky Granja, ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského, primátora města Statutárního města Ostravy Tomáše Macury, hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka, místostarostky Městského Obvodu Ostrava-Poruba Zuzany Bajgarové, ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáše Kotyzy, bývalých ředitelek gymnázia Šárky Hrdinové, Dagmar Juchelkové, členů studentské rady i pedagogického sboru a dalších vzácných hostů. Celou akci orámovalo vystoupení pěveckého sboru gymnázia.

Videoreportáž ze slavnostního dne můžete zhlédnout na začátku pořadu TV Polar "Studuj u nás" ZDE

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ (VDV)
Výbor dobré vůle založila paní Olga Havlová počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. Ochrana práv lidí se zdravotním handicapem, dětí, seniorů či lidí sociálně znevýhodněných stojí na předním místě pozornosti nadace.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
- slouží především k podpoře sociálních služeb, které pomáhají lidem ohroženým sociálním vyloučením k získání důstojného místa ve společnosti;
- podporuje spolky a charitativní instituce, které poskytují sociální služby opuštěným a zdravotně postiženým dětem, bezdomovcům, ženám v tísni, seniorům, lidem s následky nemocí a úrazů a které pomáhají mírnit bolest nemocných a stojí při nich i v těžké chvíli umírání;
- realizuje programy na podporu vzdělávání handicapovaných dětí;
- každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové osobnosti, která se přes svůj zdravotní handicap angažuje pro druhé;
- podle přání své zakladatelky Olgy Havlové chrání humanistické hodnoty a vzdělanost ve společnosti;
- připojuje se k nestátním neziskovým organizacím při jejich úsilí o zdokonalení legislativy přispívající k rozvoji sociálních a zdravotně sociálních služeb a dodržování lidských práv.
www.vdv.cz
www.cenaolgyhavlove.cz
www.sportprocharitu.cz

KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA (KVH)
Knihovna Václava Havla shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz velké postavy moderních českých dějin - spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta. Zabývá se také osobnostmi, událostmi a jevy, které s odkazem Václava Havla souvisí, a snaží se je přibližovat a zasazovat do dobového i současného kontextu. Od srpna 2014 sídlí Knihovna Václava Havla na adrese Ostrovní 13, Praha 1. Přízemní prostory této budovy jsou věnovány expozici „Václav Havel aneb Havel v kostce“ a klubovým akcím Knihovny VH: pořádání nejrůznějších seminářů, autorských čtení, výstav, přednášek, koncertů a divadelních představení. V prvním patře se nachází kanceláře, archiv, průběžně doplňovaná knihovna a badatelna pro veřejnost.
Mezi hlavní poslání Knihovny Václava Havla patří:
- organizovat archivní, archivně badatelské, dokumentační a knihovnické činnosti zaměřené na dílo Václava Havla a dokumenty či věci s jeho působením související, včetně odborné analýzy jejich vlivu na život a sebereflexi společnosti
- formou expozic, debat, autorských čtení, divadelních představení, koncertů, přednášek a dalších kulturních akcí přibližovat široké i odborné veřejnosti historický význam zápasu za lidská práva a svobody v době totality a tvorbu občanské společnosti v době budování demokracie
- organizovat vědecký výzkum a publikační činnost mapující „havlovský“ svět
www.vaclavhavel-library.org‎

KAŽDÝ MŮŽE ZMĚNIT SVĚT - Lidská práva v životě a díle Václava Havla (2018)
Cílem šestidílného e-learningového kurzu je na příkladu Václava Havla ukázat mladým lidem smysluplnost boje za dodržování lidských práv, který je aktuální v každé době. Série šesti lekcí představuje mladým lidem, narozeným po roce 1989, Václava Havla jako člověka, který celý svůj život navzdory mnoha překážkám bojoval za svobodu a lidská práva a to jak v období komunistické totality, tak v roli demokratického prezidenta a následně i běžného občana. V poslední lekci je v souvislosti s budováním nového demokratického státu po roce 1989 vyzdviženo také téma občanské společnosti a občanské zodpovědnosti. Lekce přibližují studentům nejdůležitější události československé historie druhé poloviny 20. století, které jsou díky propojení s osudem Václava Havla pro mladé diváky jasněji představitelné a srozumitelné.
Cílem kurzu není jen reflexe života konkrétní historické osobnosti, ale uvědomění si nutnosti bojovat za svobodu a lidská práva opakovaně a v každé době. Kurz je rozdělen do šesti lekcí, které chronologicky mapují život Václava Havla. Videa kombinují mluvené slovo s archivními materiály. Lekce jsou natočeny dynamickým youtube stylem tak, aby zaujaly mladou generaci. Moderátory českých lekcí jsou novinářka a moderátorka Emma Smetana a choreograf a producent Yemi A.D. Oba průvodci svou tváří a osobními komentáři studentům zatraktivní téma, pomohou jim příběh Václava Havla pochopit a to i s jeho přesahy do současnosti. Díky fotografiím známých českých fotografů a archivním dokumentům kurz osloví studenty i po vizuální stránce a zprostředkuje jim atmosféru doby.

GEN: OLGA HAVLOVÁ POHLEDEM OLGY SOMMEROVÉ (1993)
Jediný dokumentární portrét Olgy Havlové, první dámy samizdatu i republiky, který o sobě dovolila natočit. Jako by ve stínu svého manžela zastávala funkci, která byla - jak to ostatně Václav Havel přiznává - neméně důležitá. Ve skutečnosti se i vedle svého charismatického manžela dokázala prosadit. Pár měsíců po natočení dokumentu uklouzla a utrpěla zlomeniny ruky a nohy. Vzápětí lékaři zjistili, že má rakovinu. Odmítla se léčit na renomované zahraniční klinice, aby mohla zůstat v kontaktu se svým manželem i se svým Výborem dobré vůle. Naposledy se na veřejnosti objevila na podzim roku 1995. Boj s rakovinou prohrála v lednu 1996. Portrét natočila v roce 1993 Olga Sommerová.

Petr Šimíček

  • Publikováno: 4.10.2018

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba