gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

2. C a 3. C V MUZEU HLUČÍNSKA

Termín konání akce: 22.11.2019

V pátek 22. 11. 2019 se žáci vyššího gymnázia účastnili tematických workshopů v rámci hodin dějepisu.

První workshop byl na téma ŽIVOT NA HRANICI

Lekce mapovala politické souvislosti posunů státních hranic a zaměřovala se na dopady těchto změn do životů obyčejných lidí v regionu. Žáci se seznámili s historickým přehledem státních útvarů na území Hlučínska. Pracovali s prameny a odhalovali tak mikro historii „bezejmenných“ osob. V praxi si vyzkoušeli, co museli lidé na Hlučínsku v době změn státních hranic denně prožívat. Jak se pašovalo přes hranice zboží, nebo jak šel syn navštívit matku a musel si vyřídit propustku a projít potupnou kontrolou na hranicích. Lektor muzea se nám totiž převlékl do dobové uniformy a před vstupem do muzea kontroloval propustky žáků.


Druhý workshop byl na téma JAK SE STAVÍ STŘEDOVĚKÉ MĚSTO

V rámci přednášky byli žáci seznámeni s funkcí města, strukturou obyvatelstva a městským právem a to nejen ve středověku. Sami se měli možnost stát lokátory a založit, postavit a pojmenovat středověké město. Pronikli do záhad městského urbanismu. Workshop byl zakončen procházkou po městě Hlučín, kde jsme hledali stopy městských hradeb a teoretické informace získané v muzeu jsme si mohli rovnou ověřit v praxi.

Děkujeme lektorovi muzea Jiřímu Neminářovi PhDr. za skvěle připravené přednášky a zajímavé aktivity

Předmětová komise dějepisu
 

  • Publikováno: 9.12.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba