gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Shadowing v polském Gdaňsku - inspirace pro výuku dějepisu a zeměpisu

Termín konání akce: 4.6.2018 - 8.6.2018

Ve dnech 4. – 8. června 2018 působili v rámci mobility evropského projektu Erasmus + shadowing (stínování) dva naši učitelé na II Liceu ogólnokształcącem v polském Gdaňsku. Jiří Sovadina sledoval vybrané hodiny zeměpisu, Petr Šimíček hodiny dějepisu a předmětu společenskovědního základu (dějepis + ZSV). Jednalo se především o 2. a 3. ročník polského lycea (srovnatelný s naším 3. a 4. ročníkem na gymnáziu, žáci ve věku cca 18 let). Harmonogram stínování a konzultací s polskými kolegy byl podrobně dohodnut s vedením tamní školy, které vytvořilo pro naše aktivity ideální podmínky.

Účastnili jsme se vyučovacích hodin, sledovai v přímé praxi metody a didaktické postupy polských učitelů. Zároveň jsme se zajímali o strukturu výuky dějepisu a zeměpisu na polských středních školách, rozsah učiva a jeho rozvrstvení do jednotlivých ročníků, sledovali jsme také úroveň polských učebnic a také jsme se seznámili s podobou maturitních zkoušek z dějepisu i zeměpisu, které mají v zemi našich sousedů jinou podobu (písemnou, nikoli ústní jako v ČR). Zároveň jsme v hodinách vnímali způsob komunikace polských učitelů se studenty, vzájemnou interakci, úroveň vyjadřování žáků a jejich samostatný projev. Pedagogové, které nám určilo vedení školy, s námi trpělivě konzultovali strukturu, téma, metody a průběh každé vyučovací hodiny. V průběhu výuky používali pestré postupy a didaktické metody, mnohé pro naše prostředí inspirativní a netradiční (např. tzv. oxfordská debata, která vtahuje žáky do aktivní diskuse a učí je formulovat a následně obhajovat své názory). Sledovali jsme, jak žáci využívají ve výuce textové prameny, jejich interpretaci, prácio s atlasy a mapami, ikonickými prameny či výkladovými pasážemi. Polští učitelé se pochopitelně rovněž zajímali o podobu výuky dějepisu v českých školách, což vedlo k velice plodným a objevným diskusím, které v důsledku přinesly oběma stranám vzájemné poznání i inspiraci.

Tato aktivita (stínování kolegů ze stejného vyučovacího oboru v jiné zemi) je velmi přínosná, především pro společenské vědy a historii. Je zajímavé vidět, jak nahlížejí stejné dějinné situace kolegové ze sousední země, jak se liší či naopak shodují naše interpretace dějinných událostí. Mobilita nás velmi obohatila, navázali jsme díky ní také nové kontakty s polskými kolegy. Naší  výhodou bezesporu byla velmi dobrá znalost polského jazyka, kterou jsme získali během mnohaleté spolupráce s polskými kolegy historiky a učiteli během vzájemných projektů a pravidelných studentských výměn. I na tomto poli jsme se o něco dále posunuli. Shadowing tedy můžeme jako opravdu smysluplnou a obohacující aktivitu vřele doporučit všem svým kolegům.

Petr Šimíček a Jiří Sovadina

  • Publikováno: 12.6.2018

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba