gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Rok po roce - nová výstava v prostorách školy

Termín konání akce: 29.1.2019

Dějepravci našeho gymnázia vytvořili v roce 2014 v rámci aktivit spjatých s portálem Moderní dějiny.cz putovní výstavu Rok po roce, která zachycuje na ploše dvanácti panelů zlomové události poválečné historie a přináší výběr významných fenoménů československých dějin v kontextu dějin světových. Loni  si autorskou aktualizaci a výrobu panelů na tvrdém podkladu v rámci konání středoškolské konference objednala naše škola a díky tomu je výstava od konce ledna 2019 natrvalo instalována v přízemní chodbě šestitřídního pavilonu. Věříme, že zaujme všechny milovníky nedávné historie a stane se kvalitním pomocníkem učitelů dějepisu!


DIGITÁLNÍ VERZI VÝSTAVY STAHUJTE ZDE 

Inspirací pro tvůrce výstavy byl rozhlasový pořad, který pod názvem Rok po roce připravovali pro Český rozhlas publicistka Petruška Šustrová a historik Petr Koura. Původní scénáře přepracovala Petruška Šustrová do podoby výchozích podkladů pro potřeby stejnojmenného výukového kompletu. Vzniklo tak devět shrnujících textů, které vždy mapují pětileté období a jsou založeny na hojných citací z dobových pramenů i prací renomovaných historiků. Autoři výstavy využili tyto hutné, shrnující a čtivé texty jako inspirační zdroj a podklad pro vytvoření jednotlivých výstavních panelů. Společně se svými studenty promysleli jejich konkrétní strukturu a obsah. Základem jsou krátké texty vystihující podstatné události a fenomény daného období, které jsou doplněny obrazovými prameny – fotografiemi, karikaturami nebo články a titulky z dobového tisku.

Výstava pokrývá období světových i československých dějin od roku 1945 do roku 1989, přičemž oba tyto hraniční roky, tak bohaté na zlomové události, mají svůj vlastní výstavní panel. Celou výstavu tak zarámovaly a texty, které je divákům přibližují, připravila speciálně pro výstavu Petruška Šustrová. Ostatní panely zachycují vždy události konkrétních pěti let, texty pro ně vybírali učitelé a studenti. U všech citovaných textů jsou uváděni autoři či pramenné zdroje, neoznačené texty pocházejí ze shrnujících textů výukového kompletu Rok po roce. Pro každé pětileté období poválečných dějin nabízí výstava kaleidoskop textových a obrazových informací k dějinám světovým v horním pásu a paralelně k dějinám československým v pásu spodním. Oba jsou viditelně odlišeny barevně a předěl mezi nimi tvoří časová osa, ke které jsou konkrétní události a fenomény graficky přiřazeny.

Názvy pětiletých údobí:
1945–1949: Padá železná opona
1950–1954: Horká studená válka
1955–1959: Západní Evropa se sjednocuje
1960–1964: Rovnováha strachu
1965–1969: Mládí se bouří
1970–1974: Klid? Jen v Evropě
1975–1979: Pokusy o uvolnění
1980–1984: Druhá studená válka
1985–1989: Kolaps východního bloku

Koncepce výstavy, výběr textů z výukového kompletu Rok po roce:
Jiří Sovadina a Petr Šimíček
 (panely 3 až 11)

Autorské texty: Petruška Šustrová (panely 2 a 12)

Grafické zpracování: Jiří Sovadina

  • Publikováno: 8.2.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba