gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Dějepisná exkurze do archeoparku v Chotěbuzi

Termín konání akce: 2.5.2017

V úterý 2. května 2017 se zúčastnili žáci sekundy A a B historické exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi. Archeopark Chotěbuz se nachází v archeologické lokalitě, která je součásti obce Chotěbuz-Podobora v Moravskoslezském kraji. Jde o jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek jak Těšínského Slezska, tak České republiky vůbec. Archeopark se rozprostírá tam, kde dříve bývalo opevněné hradisko (z doby ještě před příchodem Slovanů), pod kterým protékala řeka Olše, a je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od 8. do 11. století.

Rekonstruované raně středověké hradisko nás provedlo všedním životem našich předků. Uvnitř rozsáhlého opevnění, které obepíná areál dávné akropole, je vybudováno několik replik dobových slovanských staveb a výrobních zařízení, které jsme si mohli detailně prohlédnout. Naleznete zde takové archeologické nálezy a jejich funkční repliky, jako je výbava jízdních bojovníků a obchodníků s otroky, zbraně svědčící o násilném zániku hradiska, ale i předměty denní potřeby. V roce 2016 byl archeopark doplněn o novou vstupní budovu s expozicí a výukovým centrem, které je bezbariérové. Prostřednictvím lávky ze střechy budovy jsme se přes koruny stromů napojili na původní dřevěný most a dostali jsme se do samotného hradiska archeoparku. Moderní vstupní budova nabízí návštěvníkům bohaté zázemí (např. interaktivní expozice o dějinách chotěbuzské lokality a zdejších výzkumech, keramické dílny s pecí a hrnčířským kruhem aj.) V rámci prohlídky archeoparku jsme si mohli vyzkoušet lukostřelbu, mletí obilí, tkaní tkanic z přízí a psaní hlaholicí do voskových tabulek.

Za předmětovou komisi dějepisu Andrea Kantorová

  • Publikováno: 10.5.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba