gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Za historií do Hlučína

Termín konání akce: 12.4.2017

 Ve středu 12. dubna 2017 se třídy kvart vydaly v rámci dějepravného vzdělávání na exkurzi do nedalekého Hlučína. Cílem cesty bylo místní Muzeum Hlučínska. 

Zvídaví účastníci exkurze prošli stálou expozicí „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“, která návštěvníkům nabízí ucelený pohled na pohnutou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v průběhu svého vývoje prodělalo. 

První ze dvou skupin zhlédla působivý filmový dokument složený z výpovědí pamětníků na dobu mezi 20. a 50. léty 20. století. Druhou skupinu mezitím provedl expozicí muzejní pedagog PhDr. Jiří Neminář, který svým zasvěceným a inspirativním výkladem poodkryl příběhy lidí žijících podél proměnlivé státní hranice.         
 
Ve zbývajícím časem před odjezdem jsme krátce navštívili bývalý židovský hřbitov, místo s pozoruhodnými osudy
 
Nevšední školní den jsme ukončili nevšední cestou linkovým autobusem, který krom běžných cestujících pojal též všech 60 výletníků…     
 
Všem zájemcům o historii nedalekého Hlučínska doporučujeme výlet do tohoto pozoruhodného muzea!
Více o expozici: „Expozici tvoří tři výstavní celky: nádvoří, přízemí a podkroví hlučínského zámku. Obsahem exteriérové expozice malého nádvoří je časová osa tvořená z šesti cihelných stěn a obsahující několik desítek pro Hlučínsko zásadních dějinných událostí. Zakřivená linka stěny napovídá o složitých peripetiích historického vývoje zdejší oblasti. Druhý výstavní celek je situován do přízemí bývalé hospodářské budovy hlučínského zámku. Obsahovou náplň této expoziční části tvoří celkem šest tematických celků, které jsou faktografickým jádrem expozice - Války a armády, Hranice území, Správa území, Rodina, Ekonomika a Identita.Celkový emotivní zážitek této části umocňuje šest informačně bohatých krátkých stylizovaných filmů a fakta, z grafického hlediska zajímavě uspořádaných působivých dokumentů, fotografií a předmětů vložených do nezvyklých souvislostí. Závěrečná expoziční část v podkroví nazvaná „Paměť národa“ přibližuje jedinečné a autentické individuální osudy a příběhy obyvatel formou video-záznamů. Vše dokresluje atmosféra „půdy“, která navozuje dojem dávno zašlých dob, malých pokladů na které padl prach, nažloutlých milostných dopisů a zapomenutých hraček. Exponáty a fotografie tak střídavě vystupují z šera podkroví a zase ve tmě mizí. V zrcadlové ploše návštěvník mezi portréty mlhavě vidí i svůj odraz. Doprovodným programem k celé expozici v průběhu roku bude řada seminářů, přednášek, konferencí apod. Stálá expozice vznikla za významné podpory občanského sdružení ‚Společnosti přátel Muzea Hlučínska‘ a dlouholeté systematické práce v terénu, badatelského a sběratelského úsilí Muzea Hlučínska.“ Zdroj
 
  • Publikováno: 17.4.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba