gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Naši studenti na česko-polském setkání Ostravě

Termín konání akce: 22.10.2015 - 24.10.2015

Osm studentů našeho gymnázia se zúčastnilo ve dnech 21.-24. října 2015 druhé části mezinárodní výměny v rámci projektu PANTu Dialog přes hranici – setkávejme se a naslouchejme si!, podpořeného tradičně Česko-polským fórem při Ministerstvu zahraničí ČR. Hostili jsme polské studenty a jejich učitele a nabídli jim setkání s českou historií, Ostravou a jejími památkami. Studenti během setkání prezentovali výstupy společného projektu o socialisticko-realistické architektuře a památkách Ostravy i Varšavy.


Čtvrtek 22. října
V letošním roce přijeli studenti z partnerských varšavských škol (Gymnázia Aleksandra Fredry a Gymnázia Mikoláše Koperníka) již ve středu v noci a po noci strávené na EDUCAnetu se ráno přesunuli na Gymnázium Pavla Tigrida, kde je čekal první blok pestrého programu. Po prohlídce partnerského gymnázia následovaly aktivity spojené s tématem setkání - poznáním socialisticko-realistické architektury. Po studentských prezentacích v PowerPointu na toto téma se studenti vydali na společnou prohlídku socialisticko-realistické architektury v Ostravě-Porubě. Poté se celá skupina přesunula autobusem do centra Ostravy, kde účastníky čekal oběd v restauraci Sofia. Po obědě a krátké procházce centrem města studenti zamířili do industriálního klenotu Ostravy - oblasti Dolních Vítkovic. Z vyhlídkové terasy nákupního centra se jim otevřely úchvatné pohledy na "ostravské Hradčany" - Dolní Vítkovice a tovární haly ve stylu průmyslové secese. "Ocelovým městem" putovali s průvodci, s přilbami na hlavách a s očekáváními, která byla určitě naplněna či překonána. Velmi silným zážitkem byla pro studenty prohlídka vyhlídkové věže Bolt Tower a především multimediálních a hravých expozic ve Světě techniky. Večerním autobusem se pak čeští i polští studenti přesunuli na večeři do EDUCAnetu. Následovala prohlídka české i polské jazykové verze výstavy PANTu "Spolu - proti sobě? Rok 1968 v Československu a Polsku", které byly před několika lety vytvořeny v rámci podpory Česko-polského fóra při Ministerstvu zahraničí ČR. Studenti se výstavě věnovali celý večer a pak společně debatovali v češtině i polštině o roce 1968 (Palach, Siwiec, Dubček, Brežněv, Svoboda).

Pátek 23. října
Po snídani na EDUCAnetu se studentí a učitelé autobusem přesunuli do Darkoviček, kde se spustili s průvodcem do pevnostního objektu MO-S 19 "Alej". Na místě polští studenti zjistili, z jakých důvodů a proč se naše pevnostní pásmo budovalo a jaké byly jeho další osudy. Po návštěvě bunkru následoval přejezd do Hrabyně, oběd a prohlídka místího Památníku II. světové války. Zde prošli expozicí, polští studenti se dozvěděli podrobnosti o době Protektorátu, domácím i zahraničním odboji a především o výjimečnosti Ostravské operace sovětské armády. Navštívili rovněž symbolický hřbitov se třinácti tisíci destičkami se jmény padlých. Po přesunu do centra města následovalo vyvrcholení dne - setkání s pamětníkem holocaustu Luďkem Eliášem v antikvariátu a galerii Fiducia. Ten všechny přítomné doslova uchvátil. Po jeho vzpomínkách následovala beseda. Velmi silným momentem jeho svědectví byla jeho zmínka o setkání s bratrem v červnu 1945. Našel jej po válce v nemocnici a poznal jej až podle vytetovaného čísla na předloktí. Jeho bratr vážil neuvěřitelných 35 kilogramů. Stejně strhující byl příběh Luďkovy nastávající, se kterou se poznali už v Terezíně, po dlouhém odloučení se šťastně shledali po konci války a prožili spolu dalších šedesát let. Po besedě měli studenti volno k prohlídce večerní Ostravy, po které zamířili na EDUCAnet na nocleh.

Sobota 24. října
Po snídani se studenti vypravili do centra Ostravy na procházku po významných místech spojenou s výklady o jejich historii. Navštívili jsme tyto lokality: most Miloše Sýkory - Ostravská operace / místo bývalé synagogy / náměstí - Karel Reisz - Nikolas Winton / obchodní dům Bachner - židovská emigrace / Elektra - Německý dům - odsun Němců / Polský dům - polská minorita / Nová radnice - Ostrava 1968 / Krajský soud Ostrava - Buchal - politické procesy. Po návratu z centra města se studentské skupiny pustily do druhé části prezentací v PowerPointu k socialisticko-realistické architektuře. Následovalo balení, oběd a odjezd polských přátel domů do Varšavy. Pak už jen rozloučení a vzájemná poděkování, někteří studenti se jistě rádi sejdou ve Varšavě či u nás v dohledné době znovu.
Záštitu a partnerství nad setkáním převzali:
Občanské sdružení PANT
Polský Institut paměti národa (Instytut Pamięci Narodowej – IPN)
Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničí ČR
Antikvariát a galerie Fiducia

Akce se zúčastnili za českou stranu studenti z:
Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě
Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě
Gymnázia EDUCAnet Ostrava

a za polskou stranu studenti z:
Lycea LXXXI Aleksandra Fredry ve Varšavě
Dvojjazyčného lycea XXXIII Mikołaja Kopernika ve Varšavě

Hlavní organizátor a jeho tým:
Marek Šimoňák
, ředitel Gymnázia EDUCAnet v Ostravě-Hrabůvce a člen Občanského sdružení PANT

Jiří Sovadina, učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové a člen Občanského sdružení PANT
Petr Šimíček, učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové a člen Občanského sdružení PANT
Marcel Mahdal, učitel dějepisu a ZSV na Gymnáziu Pavla Tigrida a člen Občanského sdružení PANT
Petr Popule, učitel dějepisu a ZSV na Gymnáziu EDUCAnet v Ostravě-Hrabůvce
Pavla Foglová, překladatelka a členka Občanského sdružení PANT

  • Publikováno: 26.10.2015

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba