gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Historická exkurze do osvětimského tábora 2016

Termín konání akce: 19.4.2016

Ve úterý 19. dubna 2016 se studenti třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili tradiční historické exkurze do Osvětimi, kterou naše gymnázium pravidelně organizuje v rámci projektu UNESCO „Holocaust – selhání lidskosti“.

 

Ráno jsme navštívili bývalý nacistický koncentrační tábor v Osvětimi. Studenti za doprovodu průvodce a svých dějepravců navštívili kmenový tábor Osvětim I., seznámili se s historií a fungováním táborového komplexu, prošli jednotlivé expozice a to, co spatřili, jim osvětlilo jednu kapitolu nacistického vyhlazovacího programu a genocidních záměrů v období II. světové války.

Celá skupina se po poledni přesunula do areálu tábora Osvětim II. v nedaleké Březince, kde studenti procházeli tragickými místy spjatými s transporty, přežíváním vězňů v táboře a masovým vražděním.

Závěrečným bodem našeho programu byla návštěva františkánského Centra sv. Maxmiliána Kolbeho v nedalekých Harmężach. Otec Kolbe po útěku vězňů nabídl veliteli tábora, že podstoupí smrt v hladomorně za spoluvězně, který měl doma ženu i děti a prosil o život. Velitel nabídku přijal, většinu svého trýznivého věznění se podle výpovědí pamětníků Kolbe modlil a zpíval, 14. srpna 1941 ukončila jeho trápení fenolová injekce. 10. října 1982 jej Jan Pavel II. prohlásil jako mučedníka za svatého. V podzemí Harmężského kostela jsme v doprovodu otce Stanislawa prošli jedinečnou výstavu kreseb a obrazů „Klisze Pamięci. Labirynty“ bývalého osvětimského vězně č. 432 Mariana Kolodzieje. Autor po více než padesáti letech po skončení války provalil hráz svého mlčení a začal v naprosto strhujícím tempu své zážitky z dob věznění přenášet na papír – od roku 1993 do května loňského roku namaloval více než 200 velkoformátopvých i menších kreseb, které vytvářejí fantaskně tragický labyrint táborové každodennosti, prožitých hrůz a utrpení, autoportrétů, portrétů spoluvězňů, káp i esesmanů. Malíř, který po válce žil a pracoval jako scénograf v Gdaňsku, zemřel roku 2009 ve věku 88 let a je na své výslovné přání pohřben v kostelním podzemí mezi svými obrazy.

  • Publikováno: 20.4.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba