gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Seminář moderních dějin v Archívu města Ostravy

Termín konání akce: 23.9.2019

V pondělí 23. 9. 2019 se v rámci semináře moderních dějin žáci septimy A a 3. C zúčastnili exkurze do Archivu města Ostravy. Seznámili se tak s historií, posláním a funkcemi Archivu města Ostravy.

Exkurze zahrnovala úvodní přednášku, ukázky vybraných archivních dokumentů v originále s komentářem, prohlídku historické i depotní budovy archivu s ukázkou uložení archiválií. Dále jsme prošli knihařskou a fotografickou dílnu a seznámili se s jednotlivými profesemi, které jsou pro práci v archivu potřebné. Vzhledem k tomu, že se blíží 30. let od sametové revoluce, si pro nás kronikář archivu pan PhDr. Martin Juřica připravil výstavu s dobovými prameny, které si mohli žáci prostudovat a nafotit. Poslední část exkurze tvořila návštěva badatelny, kde se žáci seznámili s tím, jak vyhledávat v archivu potřebné informace.

Předmětová komise D

  • Publikováno: 11.10.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba