gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Fyzika

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Ivana Fusková, ivana.fuskova@gyohavl.cz

Členové předmětové komise
Mgr. Jarmila Kučerová, jarmila.kucerova@gyohavl.cz
Mgr. Jana Langrová, jana.langrova@gyohavl.cz
Mgr. Květoslava Siváková, kvetoslava.sivakova@gyohavl.cz
Mgr. Jiří Šamaj, jiri.samaj@gyohavl.cz

Výuka probíhá v odborné učebně fyziky, laboratoři fyziky a kmenových učebnách. Učebna fyziky je vybavena počítačem, projektorem a další multimediální technikou. Součástí výuky jsou v některých ročnících pravidelné laboratorní práce.

Náplň semináře
Náplní fyzikálního semináře je procvičení, upevnění a rozšíření učiva základního středoškolského kurzu fyziky. Zaměřujeme se na přípravu studentů k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.


Odkazy na webové stránky

Fyzweb – fyzikální stránky pro každého
Osel - objektivní zdroj e-learningových informacíPřehled plánovaných akcí ve školním roce 2020/21

Soutěže na nižším gymnáziu:
   • Fyzikální olympiáda a Archimediáda
   • Astronomická olympiáda 
   • Náboj Junior 
   • Zlepši si techniku – popularizátorská soutěž VŠB 
   • Výfuk  

Soutěže na vyšším gymnáziu:
   • Fyzikální olympiáda
   • Turnaj mladých fyziků 
   • Astronomická olympiáda
   • FYKOSí fyziklání  
   • Fyziklání online 
   • Fermiho úlohy
   • Zlepši si techniku
   • Středoškolská odborná činnost


Plánované exkurze: 
   • Ústav geoniky AV ČR
   • Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
   • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
   • Laboratoře Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
   • Fakultní nemocnice Ostrava


Přednášky:
   • Energie - budoucnost lidstva
   • Základy teorií relativityÚspěchy studentů v minulém školním roce:

Úspěšným řešitelem domácího kola Fyzikální olympiády se ve školním roce 2019/2020 stal Mikuláš Kuchař z 3.B.

Již tradičně se naši žáci účastní Astronomické olympiády. V krajském kole byli úspěšní 3 naši žáci - v kategorii GH to byl Radim Stroka z 2.B, který obsadil 16. místo, v kategorii EF se úspěšnou řešitelkou stala Lucie Sečkařová ze 4.A na 15. místě a na úžasném 2. místě se umístil Mikuláš Kuchař z 3.B.

Regionální kolo soutěže Turnaj mladých fyziků proběhlo vyhodnocením zpracovaných úloh v angličtině. Tým s názvem „Za odměnu chceme obrázek“ ve složení Nikolas Pupakis, Vít Kološ, Daniel Kohut, Adléta Nerudová a Tomáš Frost (všichni 6.B) se umístil na krásném 2. místě. Tým s názvem „Předražené tenisky“ ve složení Martin Cmiel, Tomáš Kolibáč, David Baďura, Robert Juráček, Barbora Říhová, Vojtěch Řezáč (všichni 7.A) + Jiří Lička, Veronika Trčková (oba 3.C) se umístil hned za nimi, tedy na pěkném 3. místě.

V oblasti Středoškolské odborné činnosti reprezentovala v oboru Fyzika dvojice Petra Plonková a Jana Zavadilová (8.A) s prací Studium objemových a povrchových magnetických vlastností amorfního materiálu CoSiB a v oboru Ochrana životního prostředí dvojice Jan Michálek a Pavel Pískovský (8.A) s fyzikálním tématem Využití větrných elektráren na území ČR. Děvčata se umístila v krajském kole, které se konalo online 7. května 2020, na 2. místě.

V nadnárodních soutěžích jsme nominovali několik týmů GOH. Kvartáni reprezentovali školu v soutěži Náboj Junior a žáci vyššího gymnázia bojovali v soutěži Fyziklání online.

V soutěži Zlepši si techniku byli naši žáci velmi kreativní a vynalézaví. V 1. kategorii – žáci 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií – se na krásném 3. místě umístili sourozenci Adriana Škrvnová (3.B) a Maxmilián Škvrna (1.A) s videem na téma Mince a speciální cenu poroty získala Marie Sabolová (1.A) s tématem Sopka. Pochvalu poroty také získali Rudolf Vojvodík (1.A) s videem Třecí síla, Lucie Caltíková (1.A) s videem Lom světla na rozhraní dvou prostředí, David Kaleta (1.A) s videem Jehla a voda a Anna Mandíková (1.A) s videem Lávová lampa.

V 2. kategorii – žáci SŠ - získala 1. místo Veronika Trčková (3.C) s úžasným vystoupením s názvem Efekt para ořechu. Speciální cenu poroty získal Lukáš Krajzl (2.C) s vystoupením Potápěč.

V soutěži Fermiho úlohy se celkovým vítězem stala dvojice Jana Zavadilová a Petra Plonková z 8.A. Používané učebnice na nižším gymnáziu (primy – kvarty)

Fyzika 6, 7 nová generace + pracovní sešity, nakl. Fraus
Fyzika 8, 9 + pracovní sešity, nakl. Fraus


Používané učebnice na vyšším gymnáziu (kvinty – septimy, 1. – 3. ročník)

Fyzika pro střední školy I, Fyzika pro střední školy II, nakl. Prometheus


Další doporučená literatura

J. Mikulčák a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ
O. Lepil, M. Bednařík, M. Široká: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (knížka+CD)
K. Bartuška: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I, II, III a IV


Práce studentů

Projekt Vlna


Mgr. Ivana Fusková
září 2020

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba