gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Český jazyk a literatura

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Lukáš Bárta     lukas.barta@gyohavl.cz

Výuka českého jazyka a literatury probíhá v učebnách vybavených multimediální technikou, umožňuje tak provázání literárního textu s filmem, využití audio a video materiálů, práci s kvalitními odbornými prezentacemi. Učitelé českého jazyka na naší škole však nezapomínají ani na to, že základním, prvořadým studijním pramenem zůstává i nadále tištěná kniha. Žáci jsou od nejnižších ročníků vedeni k práci s konkrétním textem, k rozvoji čtenářské gramotnosti a získávání přirozené úcty a lásky k umění, což jsou nepostradatelné vlastnosti kultivovaného člověka. V době prudce se rozvíjejících technických možností nezapomínáme ani na práci s počítači na učebně výpočetní techniky, která je ideální např. pro využití výukových programů (např. pravopisná cvičení ve třídách nižšího gymnázia). Škola má samozřejmě vlastní, nově rekonstruovanou a modernizovanou studentskou a učitelskou knihovnu (uč. č. 50) se sbírkami umělecké i odborné literatury. Studenti mohou využívat nabídky této knihovny zcela zdarma.

Učebnice:
Primy - kvarty: nové řady učebnic nakladatelství Taktik Hravá čeština a Hravá literatura zpracovaných s oporou o Rámcový vzdělávací program pro ZŠ
1. - 4. ročník: Čítanka k Literatuře v kostce (M. Sochrová, nakl. Fragment), Odmaturuj z českého jazyka (DIDAKTIS, 2002), V. Prokop – „skripta“ mapující vývoj české a světové literatury od starověku do současnosti, Blažke – Kouzelné zrcadlo literatury, Nová literatura pro střední školy (DIDAKTIS, 2018).

Nově přijatým studentům doporučujeme neshánět učebnice předem, ale vyčkat až pokynů příslušného pedagoga, který žákům na začátku školního roku upřesní, jaké materiály upřednostňuje.


Zpracoval Mgr. Lukáš Bárta
srpen 2020

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba