gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Francouzský jazyk

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Kateřina Trojek  katerina.trojek@gyohavl.cz

Členové předmětové komise
Mgr. Hana Pilařová   hana.pilarova@gyohavl.cz 
Yrieix Bletton


Od roku 2010 máme k dispozici tři odborné jazykové učebny, které jsou vybaveny počítači, sluchátky, dataprojektory a jedna z učeben také interaktivní tabulí. Toto vybavení nám umožňuje využívat při výuce moderní výukové metody, díky kterým je výuka pro studenty přitažlivější a získávání nových poznatků a jazykových dovedností zajímavější, a tedy snadnější. 


Ve čtvrtém ročníku mají žáci možnost navštěvovat volitelný předmět Seminář z francouzského jazyka, jehož obsahem je:
 • Příprava k maturitě z francouzského jazyka
 • Rozšíření slovní zásoby
 • Reálie francouzsky mluvících zemí
 • Prohloubení znalostí struktury jazyka
 • Získání pohotovosti při vyjadřování
 
Od školního roku 2010/11 organizujeme dle zájmu studentů pravidelně pro studenty nižšího gymnázia kroužek franxcouzského jazyka, jehož náplní je hravou formou rozšířit slovní zásobu a jazykovou pohotovost studentů.

 
Na výuce francouzského jazyka se podílí lektor - rodilý mluvčí Yrieix Bletton, který se zapojuje také do dalších aktivit pořádaných předmětovou komisí FRJ (soutěž ve francouzské kuchyni, spolupráce s Alliance française, olympiáda ve francouzském jazyce apod.).
 
 

Předmětová komise francouzského jazyka úzce spolupracuje s Alliance française Ostrava. Kromě návštěv kulturních akcí v rámci Francouzského podzimu, se snažíme žáky připravit na mezinárodní zkoušky DELF, DALF.


Učebnice:
Prima – Kvarta: On y va 1 + pracovní sešit A,B
Kvinta – Sexta:  Allez hop! 1 
Sexta – Oktáva: Allez hop! 2

Další používaná literatura:
Klinka,T.: Francouzština, Otázky a odpovědi, INFOA
Čepčányová, J.: Reálie frankofonních zemí, FRAUS
Carlo,C., Causa,M.: Civilisation progressive du français, CLE
Leroy-Miquel,C., Goliot-Lété,A.: Vocabulaire progressif du français, CLE
Wieczorek-Szymanska,J.: Francouzština - nová maturita (ústní zkouška ZÚ)
Wieczorek-Szymanska,J., Lis,Z.: Francouzština - nová maturita (písemná zkouška ZÚ)
časopis Bonjour
časopis Ca va?
Časopis Chez nous
 
 
Plánované akce pro rok 2020/21
 
ZÁŘÍ
 • 26. 9. Evropský den jazyků - v rámci výuky 
 • příprava studentů na certifikáty (přednáška, zkušební testy,…)
 • zjištění zájmu u studentů nižšího gymnázia o kroužek FRJ
 
ŘÍJEN
 • Francouzský podzim v Ostravě – pořádá Alliance française - návštěva kulturních akcí dle epidemiologické situace
   

LISTOPAD

 • Francouzský podzim v Ostravě – pořádá Alliance française - návštěva kulturních akcí dle epidemiologické situace
 • DOD
   

PROSINEC

 • Vánoční aktivity studentů všech francouzských skupin

LEDEN

 • DOD 
 • Konverzační soustěž - dle epidemiologické situace

BŘEZEN

 • 20. 3. – Dny Frankofonie – návštěva kulturních akcí dle epidemiologické situace
 • Frankofonní píseň – soutěž ve zpěvu pořádaná Alliance française (dle epidemiologické situace)
 • Francophonie 2021 – soutěž pořádaná MZ, MŠMT a ve spolupráci s Ambasádou francouzské republiky v ČR
   

DUBEN

 • Dny Frankofonie - návštěva kulturních akcí dle epidemiologické situace


KVĚTEN

 • Ochutnávka francouzských specialit pro klienty Domova seniorů Slunečnice dle epidemiologické situace 


ČERVEN

 • Recitační soutěž pro studenty nižšího gymnázia  dle epidemiologické situace

 

Exkurzní dny (červen):
Návštěva francouzské či belgické restaurace spojená s ochutnávkou – dobrovolně pro studenty francouzského jazyka nižšího i vyššího gymnázia


 

Mgr. Kateřina Trojek
září 2020

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba