gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Z francouzského Angers do Ostravy

Termín konání akce: 17.10.2016 - 21.10.2016

Ve dnech 17. až 21. 10. 2016 navštívila naše gymnázium studentka 4. ročníku pedagogické fakulty v Angers Marion Gernigon. Během svého krátkého pobytu se seznámila s českým školským systémem, který se v mnoha ohledech zásadně liší od toho francouzského.

Mezi nejvýraznější rozdíly patří:

  • francouzští učitelé nehodnotí známkami, ale body v rozmezí od 0 do 20, přičemž 20 bodů je nejlepší ohodnocení,
  • žáci dostávají vysvědčení 3krát ročně,
  • Francouzi mají sice více dnů volna (2 týdny v listopadu a 2 týdny u příležitosti Velikonoc), ale zato neexistuje, že by rodiče omluvili své dítě během školního roku z důvodů rodinné dovolené a všechny absence musejí být omluveny lékařem,
  • vyučovací hodina trvá 55 minut,
  • Francouzi se nemusejí ve škole přezouvat,
  • vyučování nekončí dříve než v 17 hod.


Dopoledne Marion trávila nejen náslechy v hodinách francouzského jazyka, ale byla se podívat i na výuku VV, ZSV, AJ a ČJ. Pro studenty francouzštiny si připravila krátké prezentace o svém regionu a o francouzské gastronomii.
Odpoledne se o Marion starali naši milí studenti. Vzali ji na prohlídku Slezkoostravského hradu a centra Ostravy, zahráli si s ní bowling a také si popovídali u výborných zákusků v cukrárně Ollies.

Závěrem bych chtěla poděkovat Barboře Svobodové z kvarty B a její rodině za poskytnutí ubytování, dále Barboře Němcové, Emě Ostřížkové, Markétě Tomešové, Sebastianu Frankovi, Filipu Dráberovi, Davidu Bayerovi, Denise Sikorové a Kateřině Kovářové za zajištění odpoledního programu.

Věřím, že setkání s rodilou mluvčí bylo pro všechny zúčastněné přínosem a motivací k dalšímu studiu francouzského jazyka.

Mgr. Pavla Sláčalová
 

  • Publikováno: 31.10.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba