gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Stážisté z Francie na naší škole

Termín konání akce: 31.1.2018 - 26.2.2018

Na přelomu měsíce ledna a února jsme měli možnost přijmout na naší škole tři francouzské stážisty z univerzity v Orléans, kteří u nás vykonávali po dobu 14 dnů povinnou pedagogickou praxi. Jednalo se o dvě dívky (Camille a Maeva) a jednoho chlapce (Clément), kteří se připravovali na své budoucí povolání učitele.

Měli možnost sledovat naše hodiny hudební výchovy, španělštiny, aktivně se zapojit do výuky angličtiny, ale zejména připravit si a vést hodiny francouzského jazyka ve všech ročnících našeho gymnázia. Naši studenti tak měli možnost dovědět se zajímavé informace týkající se francouzských reálií přímo od rodilých mluvčích. Stážisté si pro ně připravili aktivity doplňující slovní zásobu, tzv. rolové hry, debaty, práci s textem, videa s různými tématy, stejně jako soutěžní aktivity. Věřím, že práce se stážistům na naší škole líbila a zároveň že naši studenti ocenili možnost prověřit si své jazykové schopnosti s rodilými mluvčími.

Kateřina Trojek
 

  • Publikováno: 26.2.2018

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba