gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Německý jazyk

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Jana Lorber    jana.lorber@gyohavl.cz

Členové předmětové komise
Mgr. Táňa Janíková   tana.janikova@gyohavl.cz
Mgr. Hana Šímová   hana.simova@gyohavl.cz
Mgr. Jana Kocourková   jana.kocourkova@gyohavl.cz
Mgr. Eva Kolaříková   eva.kolarikova@gyohavl.cz
Mgr. Martina Štefková   martina.stefkova@gyohavl.cz  


Od školního roku 2009/10 mají naši žáci k dispozici tři speciální jazykové učebny, které jsou vybaveny dataprojektorem, počítači, sluchátky a jedna z nich také interaktivní tabulí. Tato technika umožňuje učitelům využívat nejmodernější výukové metody, díky kterým se výuka stává pro žáky zajímavější a o osvojování jazykových dovedností je pro ně snadnější.


Učebnice

Prima Deutsch mit Max 1 alt + neu/ Maximal international 1
Sekunda Deutsch mit Max 1, 2, alt + neu
Tercie Deutsch mit Max 2 neu
Kvarta Berliner Platz 2 neu
Kvinta Berliner Platz 2 neu
Sexta Berliner Platz 3 neu
Septima Berliner Platz 3 neu
Oktáva Maturitní témata
1. ročník Berliner Platz 1 neu
2. ročník Berliner Platz 1, 2 neu
3. ročník Berliner Platz 2, 3 neu
4. ročník Berliner Platz 3 neu


Ve čtvrtém ročníku mají žáci možnost navštěvovat volitelný předmět Seminář z německého jazyka, jehož obsahem je:

  • příprava k maturitě z německého jazyka a na zkoušku Goethe Zertifikat B1,
  • rozšíření slovní zásoby,
  • hlubší proniknutí do struktury jazyka a jeho snazší pochopení,
  • získání pohotovosti při vyjadřování,
  • nácvik porozumění psanému a poslechovému textu,
  • práce s cizojazyčným tiskem,
  • hovorová, rakouská a švýcarská němčina,
  • reálie německy mluvících zemí,
  • významné německé osobnosti.Plánované akce ve školním roce 2020/21

Září 2020 Mezinárodní den jazyků
Podzim 2020

Přednáška k jazykovým certifikátům (GZ) pro sexty
Přednáška Do Německa na zkušenou pro 3. ročník a septimu
 

Jaro 201

Přednáška Do Rakouska na zkušenou pro 2./3. ročník

červen 2020 Projektové dnySpolupráce s Domem Evropy v Praze - semináře v Bad Marienbergu

Už mnoho let spolupracuje naše škola s Domem Evropy Praha. Díky této spolupráci se vybraní žáci školy mohou zúčastnit mezinárodního studentského semináře v německém Bad Marienbergu. Tam prožijí zajímavý týden se stejně starými vrstevníky z různých zemí Evropské unie, se kterými se dorozumívají pomocí němčiny a angličtiny. 

V minulém školním roce byla bohužel tato spolupráce kvůli koronavirové pandemii přerušena zatím na neurčitou dobu.

 

Mezinárodní projekty

Studenti nižšího gymnázia se zapojují do mezinárodního internetového projektu Das Bild der Anderen. Prostřednictvím internetového dopisování poznávají v rámci tohoto projektu stejně staré žáky z různých zemí světa. . V loňském školním roce si dopisovala německá skupina 2. A se třídou z Turecka a skupina 3.A se skupinou z USA. Dopisování s Tureckem probíhalo i v době distanční výuky a možná bude pokračovat i v letošním roce. Naše žáky překvapila velmi dobrá jazyková úroveň jejich tureckých vrstevníků.


Jazyková zkouška Goethe Zertifikat B1


Ve spolupráci s Jazykovou agenturou Hello organizujeme pro žáky informační přednášku o jazykových zkouškách a při větším počtu zájemců i „zkoušku nanečisto“ přímo na naší škole. V loňském školním roce si zkoušku na úrovni B1 vyzkoušelo 16 žáků ze septim a oktáv a všichni byli úspěšní. Někteří z nich si pak složili i zkoušku naostro, jedna žákyně septimy si složila certifikát na úrovni B2 a další žáci se připravují na zkoušku v letošním školním roce.

Pro žáky septim a sext jsme letos nabídli certifikátní kroužek, který žákům pomáhá při nácviku a zvládání jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení a psaní) a rozšiřování slovní zásoby, které jsou potřeba pro zvládnutí jazykového certifikátu na úrovni B1. Do kroužku se přihlásilo 10 žáků.

 

Přednáška Do Německa na zkušenou / Do Rakouska na zkušenou

Pro studenty organizujeme přednášky Do Německa na zkušenou a Do Rakouska na zkušenou.

Během nich se žáci seznámí s možnostmi prázdninové práce, projektů, setkání a aktivit, které se jim nabízí u našeho největšího německy mluvícího souseda, a s postřehy ze studia v zahraničí. Přednášku vedou lektoři – mladí lidé, kteří se těchto aktivit zúčastnili nebo v zahraničí studují, a předávají takto mladším vrstevníkům své cenné zkušenosti. Žáci tak získají přehled o akcích, které mohou využít buď o prázdninách nebo v průběhu studia na střední a vysoké škole, a odnesou si zároveň i cenné rady lektorů a seznam užitečných odkazů.
Úspěchy loňského školního roku

Konverzační soutěž v německém jazyce - okresní kolo
1. místo v kat. IB – Markéta Ochynská, 2.A

Konverzační soutěž v německém jazyce – krajské kolo
4. místo v kat. III A– Adéla Kamrádková, 6.A

Anglicko-německá soutěž One, Zwei pro žáky 8. a 9. tříd
2. místo - Barbora Adámková, Adéla Kudlíková, Kateřina Plonková, Anežka Rucká, 4.B 


Zpracovala Mgr. Jana Lorber
září 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba