gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Jazykový pobyt žáků naší školy v Berlíně

Termín konání akce: 18.11.2015 - 23.11.2015

Ve dnech 18. – 23. 11. 2015 mělo 20 žáků naší školy možnost zúčastnit se jazykově-poznávacího pobytu v Berlíně. Akce byla financována z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzvy 56), které škola získala v rámci projektu Rozvoj kompetencí na GOH.

 

V časných ranních hodinách 18. listopadu se 10 žáků kvinty A a 10 žáků sexty B vydalo se dvěma učiteli vstříc za poznáním země, jejíž jazyk se učí. Cesta nás nejprve zavedla do Drážďan, kde jsme si prohlédli nejzajímavější historické budovy centra města a ve zbývajícím čase navštívili Muzeum hygieny. V dalších dnech byla vždy dopoledne zorganizovaná výuka němčiny a odpoledne jsme věnovali prohlídce nejvýznamnějších památek, institucí a muzeí Berlína a Postupimi. Prohlédli jsme si např. moderní berlínské hlavní nádraží a pohybovali se po třídách dříve západního Berlína, prošli se Braniborskou branou a třídou Pod Lipami, vyjeli na televizní věž a kochali se pohledem na rozsvěcující se město, navštívili jsme expozice v Pergamonmuseu, Muzeu NDR, Domu teroru nebo v Muzeu Luftwaffe, zavítali ke známému Checkpointu Charlie a zbytkům Berlínské zdi nebo se zajeli podívat do Postupimi na místo, kde byla uzavřena Postupimská dohoda. Jeden večer jsme podnikli večerní okružní cestu po centru města a mohli tak obdivovat jeho krásu i ve světle reflektorů a neonů. Poslední den jsme vystoupali na vrchol kopule Říšského sněmu, abychom se naposledy rozhlédli z výšky po městě, které nás všechny ohromilo svou monumentálností i historií.

Domů jsme odjížděli plni dojmů a zážitků, ale mnozí z nás si slibovali, že se do tohoto velkolepého města určitě ještě jednou vrátí.

Za PK německého jazyka Mgr. Jana Lorber


 

  • Publikováno: 2.12.2015

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba