gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Konverzační soutěž v německém jazyce (prosinec 2014)

Termín konání akce: 10.12.2014

Dne 10. 12. 2014 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.
Po poslechu neznámého textu a vyřešení s ním souvisejících úloh následoval pohovor s porotou, při němž si žáci vyzkoušeli konverzaci na určité téma. Členem poroty pro vyšší gymnázium byla také naše švýcarská stážistka Nadine, takže žáci museli prokázat i schopnost porozumět rodilému mluvčímu.

Všichni soutěžící se s přípravou dobře vypořádali a předvedli pěkné výkony. Nejlepší soutěžící byli odměněni drobnými cenami, z nichž některé věnoval Goethe-Institut Praha, který se v České republice zabývá podporou výuky němčiny.


A zde je výsledková listina:

Kategorie IA (žáci sekund):
1. místo Ludmila Hájková (sekunda A)
2. místo Kristýna Folvarčná (sekunda A)
3. místo Julie Jarošová (sekunda A)

Kategorie IIB (žáci tercie a kvarty)
1. místo Daniela Němcová (tercie A)
2. místo Anetta Grögerová (tercie A)
3. místo Nikola Drozdová (kvarta A)

Kategorie IIIA (žáci vyššího gymnázia)
1. místo Anna Benešová (septima A)
2. místo Jakub Tabášek kvinta B)
3. místo Jan Neubauer (kvinta B)

Výherci postupují do vyšších kol soutěže.

V kategorii III B, jež je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, soutěžil jen jeden žák – a sice Petr Pavlas ze třídy septimy B. Vzhledem k jeho
výborným znalostem němčiny porota rozhodla, že nás také bude reprezentovat ve vyšším kole soutěže.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí.

Za PK německého jazyka Jana Lorber

 

  • Publikováno: 16.12.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba