gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Do Německa na zkušenou a nejen tam (říjen 2018)

Termín konání akce: 17.10.2018

Ve středu 17. října 2018 přijela na naše gymnázium slečna Kotorová , která na základě vlastních zkušeností německým skupinám 3. ročníku představila v rámci projektu Do Německa na zkušenou širokou nabídku různorodých volnočasových aktivit, a to nejen v německy mluvících zemích. Ve stručnosti bych jednotlivé možnosti připomněl zde a připsal k tomu vlastní zkušenosti, neboť jsem se některých aktivitv rámci těchto programů také zúčastnil.
 

Erasmus+ výměny mládeže a tréninkové kurzy – jsou určeny mládeži ve věku 13 - 30 let a pracovníkům s mládeží od 18 let. Každý z projektů se zaměřuje na témata, která nás obklopují v každodenním životě Evropana. Místem konání jsou země vně i uvnitř EU. Má poslední mobilita mládeže (Get Healthy, Active, Involved) se konala v Arménii a kromě zlepšení fyzické kondice účastníků přispěla k lepšímu mezikulturnímu poznání i uvědomění si, že Česká republika, ač toto někteří zpochybňují, je skvělým místem pro život. Náklady na ubytování, stravu, program a cestu jsou hrazeny EU.

Workcampy – probíhají na všech kontinentech. Jejich náplň je také velmi různorodá. O prázdninách jsem byl na jednom na německé straně Krušných hor – Osterzgebirge. Tento Heuhoj Camp byl zaměřen na péči a údržbu luk a kamenných snosů. Účastníci se zde domlouvali jak německy, tak také česky, překlady a prohlubování slovní zásoby měla na starosti proškolená jazyková animátorka. Jednoduchá manuální práce byla prokládaná různými cyklovýlety a exkurzem do společné česko-německé spolupráce v příhraničí. Vyvrcholením byla sousedská slavnost na Cínovci (Zinnwaldu). Tato akce byla podpořena Českoněmeckým fondem budoucnosti, který aktivity česko-německé spolupráce podporuje.

Tandem – je organizace zabývající se pořádáním a informováním o projektech česko-německého poznávání a partnerství. Pořádají různorodé aktivity, ať už výlety, odborné konference či návštěvy německých univerzit.

Ahoj.info – portál pro mladé spravovaný 3 EVS dobrovolníky z Plzně a Regensburgu. Dvakrát ročně pořádají zajímavé semináře (naposledy velmi povedený Belebung des Stadtraums – Ožití veřejného prostoru v Plzni). Také v Německu organizují týdenní „jarní školy“. Jazyková animace pro přiblížení německého jazyka také nechybí. Na webových stránkách a Facebooku pravidelně informují mládež o zajímavých aktivitách.

DAAD – je název stipendijního programu pro vysokoškoláky. Před podáním přihlášky o finanční příspěvek na studium si můžou zájemci bezplatně otestovat jazykové znalosti na testu onDaF.

Aktion Česká republika + Rakousko – slouží k podpoře talentovaných studentů VŠ

Seminář v Bad Marienburgu – je možností vyjet na týden do krásného německého města přes školu a procvičení komunikačních dovedností. Dva zástupci naší školy se jej každoročně účastní.

Goethe Institut – má pro Českou republiku sídlo v Praze. Zkouškové centrum GE se nalézá i v Ostravě – Jazykové škole Hello.
Duke of Edinburgh‘s Award – v překladu Cena vévody z Edinburgu je ocenění pro všestranně zaměřené žáky. Po určitém časovém úseku vykonávání sportovních, seberozvojových a dobrovolnických aktivit a po zvládnutí vícedenních náročných expedicích obdrží mezinárodně uznávaný certifikát a medaili, který uznávají univerzity především ve Velké Británii.

Minulý týden jsem se také zúčastnil Zasedání švýcarských mládežnických parlamentů v Neuch^atelu. Na mezinárodní úrovni jsme si vyměnili poznatky a představili příklady z praxe. Součástí byly i semináře. Ačkoliv měly být vedeny ve spisovné němčině, čas od času se lektoři rozpovídali ve švýcarském dialektu, ale díky předchozím pobytům ve Švýcarsku jsem jim snadno porozuměl.

Mnohem více průběžně aktualizovaných odkazů naleznete na nástěnce před učebnou N na jazykovém pavilonu. Věřím, že někteří z vás se rozhodnou vystoupit ze své komfortní zóny a vyjedou nejen do Německa na zkušenou.

Vilém Honysz
 

  • Publikováno: 19.11.2018

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba