gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Kroužek německého jazyka (2017/2018)

Pro žáky prim a sekund nabízí předmětová komise německého jazyka kroužek německého jazyka. Činnosti v kroužku se zaměřují na rozvoj slovní zásoby, řečových a poslechových dovedností, zdokonalování výslovnosti a upevňování vědomostí formou her a zábavy.

Žáci v kroužku pracují s různými doplňkovými materiály, internetem, video- a audioukázkami a hrami. Tuto aktivitu doporučujeme jako vhodný doplněk dvouhodinové jazykové výuky. Žáci navštěvující kroužek němčiny mívají po zkušenostech menší problémy se zvládáním jazyka a mají širší slovní zásobu.

Kroužek se bude konat ve škole každé úterý od 14:00 – 14:45 hodin při minimálním počtu 10 zájemců. Cena kroužku je 500 Kč na jedno pololetí.

Zájemci o kroužek se přihlásí co nejdříve u svých učitelů německého jazyka.
 

  • Publikováno: 20.9.2017

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba