gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze do Švýcarska 2020

Vzhledem k rekordnímu počtu zájemců se v příštím školním roce exkurze do Švýcarska zúčastní jen studenti německých skupin vyššího gymnázia. Vybíráni jsou studenti od nejvyšších ročníků, u letošních kvart je rozhodujícím kritériem nízká absence. Pořadník byl studentům kvart zaslán na třídní mail.

Vzhledem k velkému zájmu se plánuje tato exkurze v příštích letech zopakovat dříve než za čtyři roky tak, aby se jí mohli zúčastnit i ti, kterým to tentokrát umožněno nebude. Přihlášeným studentům byly předány nebo zaslány závazné přihlášky a další potřebné dokumenty. Vyplněnou přihlášku spolu s GDPR je nutné nejpozději do 10.1. 2020 odevzdat Mgr. Kolaříkové nebo Mgr. Štefkové. Po uzavření přihlášek budou zde na webu školy vyvěšeny podklady k platbě zálohy. Zálohu ve výši 4950 Kč je třeba provést nejpozději do 16. 1. 2020. Pokud by se z nějakých důvodů Vaše dítě nemohlo exkurze zúčastnit, oznamte prosím tuto skutečnost bezodkladně na adresu eva.kolarikova@gyohavl.cz.

  • Publikováno: 23.12.2019

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba