gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Berlínská zeď v Ostravě

Termín konání akce: 10.11.2014 - 14.11.2014

 Je zvykem, že výročí velkých událostí připomínají v televizi a rádiu různé vzpomínkové pořady. Na naší škole se letos učitelé rozhodli nečekat na televizi a připravili pro žáky zajímavý týden, který je přenesl do doby před 25 lety a zároveň jim přiblížil německou kulturu. U příležitosti 25. výročí pádu Berlínské zdi se na škole konal ve dnech 10 . – 14. 11. 2014 Týden německé jednoty (Woche der deutschen Einheit),jenž na několik dní „sjednotil“ v rámci společného tématu německy se učící i neučící studenty.

 Týden zahájilo symbolické stavění a bourání Berlínské zdi, kterou žáci vyrobili v hodinách výtvarné výchovy. Její pád pak studenti oslavili v hale školy písní skupiny Scorpions Wind of change, kterou předtím natrénovali v hudební výchově. Žáci vyššího gymnázia zhlédli film Good bye, Lenin, který jim s humorem přiblížil dobu v Německu před 25 lety, a dvě třídy se zúčastnily živého koncertu německé hudební skupiny Einshoch6, jež v rámci Dne s němčinou pořádaného Goethe-Institutem Praha vystupovala v Ostravě. Kromě toho se celý týden nesly gymnáziem ze školního rozhlasu písně současných německých interpretů, které pro své spolužáky vybrali a uváděli žáci kvinty, a v hodinách německého jazyka byly na programu prezentace k událostem v Německu před čtvrt stoletím. Na své si přišly i mlsné jazýčky – školní kuchyně jeden den uvařila k obědu německé speciality a žáci nižšího gymnázia si připravili ochutnávku německých potravinových výrobků. V úterý školu navíc navštívili i žáci 8. a 9. tříd některých ostravských základních škol a Wichterlova gymnázia, aby se zúčastnili výslovnostní soutěže, kterou už podruhé Gymnázium Olgy Havlové organizovalo s cílem podpořit výuku němčiny i na základních školách a ostatních gymnáziích. Školy chodby celý týden také zdobily plakáty vyrobené žáky v rámci výtvarné soutěže vyhlášené k 25. výročí pádu Berlínské zdi.

Akci „Woche der deutschen Einheit“ doplňuje na gymnáziu ještě i projektová výuka se švýcarskou lektorkou , kterou v rámci spolupráce Ostravskou univerzitou zajistilo Centrum jazykové přípravy PdF OU. Velké poděkování patří také Goethe-Institutu Praha, který v Ostravě uspořádal Den s němčinou a podpořil soutěže na gymnáziu a projektovou výuku některými věcnými cenami a drobnými dárky.

Za Pk německého jazyka Jana Lorber

  • Publikováno: 23.11.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba