gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Ukončené projekty

1. Projekt „Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0057
Projekt devíti gymnázií Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
2. Studentský projekt - Listopad 1989 v Ostravě - ukončen v prosinci 2009
V rámci projektu "Kdo jiný?", součásti programu Jeden svět na školách, realizujeme školní projekt s názvem „Rok 1989 v Československu – ohlédnutí a reflexe“.

3. Aplikace moderních výukových trendů na gymnáziu - ukončen v únoru 2010
Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/06.00346 Ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 jsme získali dotaci ve výši 4.411.884,89 Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou 4 769 761,29 Kč, neboť škola spolufinancuje projekt ve výši 7,5% přiznané částky.
Předmětem projektu je vybudování multifunkčního výtvarného ateliéru, modernizace učeben cizích jazyků, laboratoří pro výuku přírodovědných oborů a zavedení technologie LMS Moodle.

4. Comenius - ukončen 7. června 2010 z důvodu odstoupení třetí strany
Smlouva číslo: COM-MP-2009-101
Název projektu: Legends alive

5. AIESEC - Projekt  "EDISON" - realizován v březnu 2011
Ve spolupráci s organizací AIESEC jsme připravili pobyt 6 vysokoškolských studentů z různých koutů světa na naší škole.Představili žákům sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci v jejich zemi. 

7. AIESEC - Projekt  "EDISON" - realizován v říjnu 2011

8. AIESEC - Projekt  "EDISON" - realizován v září 2012
Projekt funguje pod záštitou MŠMT, probíhá v 7 městech České reoubliky. Jeho cílem je především podpora mezikulturního vzdělávání na středních školách.

9. Program Excelence SŠ

10. Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy
(Projekt CZ.1.07/1.1.24/01.0128)

11. Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0049
Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na kterém spolupracujeme jako partneři s Ostravskou univerzitou.
Dodávka učebních pomůcek 

12. SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ
Číslo projektu: CZ.1.07./2.2.00/07.0355
Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na kterém spolupracujeme jako partneři s Ostravskou univerzitou. 

13. Praklíč K15
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/2.0191
Gymnázium je partnerem projektu „Praktický program pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO“ (v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). 
 
14. Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami
(OP VK Reg. č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126)
Gymnázium O. Havlové v rámci tohoto projektu spolupracuje s VŠB – TU. Cílem projektu je rozšíření nabídky poradenských služeb pro naše mimořádně nadané žáky.

15. Comenius
Smlouva číslo: COM-MP-2011-017
Název projektu: „Walk and learn“ local paths

16. Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace
(Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0037)

17. EU Peníze středním školám "Digitální materiály pro moderní výuku"
(Číslo projektu OP VK: CZ.1.07/1.5.00/34.0797)

18. Projekt "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně"
(CZ.1.07/1.3.00/51.0009)

19. Projekt Erasmus+ "Solidarity without Frontiers"

20. Rozvoj kompetencí na Gymnáziu Olgy Havlové
Výzva 56 (CZ.1.07/1.1.00/56.2302)

21. Projekty O.s. PANT - "Moderní dějiny do škol" a "Paměť kraje"

22. Přírodní zahrada na Gymnáziu Olgy Havlové

23. Rozvoj badatelských dovedností žáků Gymnázia Olgy Havlové

24. Podpora talentovaných žáků na Gymnáziu Olgy Havlové

25. Podpora jazykového vzdělávání formou Studentského anglického divadla a Týdne španělské kultury v Ostravě, podpora celoroční činnosti Pěveckého sboru Gymnázia Olgy Havlové

26. Systematický rozvoj talentů na Gymnáziu Olgy Havlové

27. Profesní rozvoj kompetencí učitelů na Gymnáziu Olgy Havlové

28. Rozvoj badatelských dovedností žáků Gymnázia Olgy Havlové

29. Rozvoj pedagogů Gymnázia Olgy Havlové

30. Podpora práce talentovaných žáků na Gymnáziu Olgy Havlové

31. eTwinning 

32. Rozvoj přírodní zahrady na Gymnáziu Olgy Havlové

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba