gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na SŠ

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků středních škol v Moravskoslezském kraji v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Projekt přispěje k posílení funkční ICT gramotnosti a zvýšení dovedností žáků v přírodovědných předmětech prostřednictvím ICT pomůcek, vyvinutím metodiky jejich používání a vyškolením učitelů. Projekt bude mít hlavní pozitivní dopad na žáky, a to i prostřednictvím zvýšení kompetencí učitelů, kteří je v rámci vzdělávacího procesu ovlivňují. Projekt je realizován Ostravskou univerzitou v Ostravě, partnerem MEC, o.p.s. a 15 partnerskými SŠ MSK.

Doba realizace
11/2009 – 02/2012


Cíle projektu

  • zvýšení kvality a efektivity vzdělávání přírodovědných předmětů a podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v těchto oblastech
  • podpoření profesní přípravy žáků jakožto konkurenceschopné pracovní síly
  • pomocí využívání moderních ICT pomůcek podpořit zkušenostní a zážitkové učení
  • podpora environmentální stránky výuky, rozvoj klíčových kompetencí a funkční gramotnosti žáků


Zapojení žáků

Žáci budou do aktivit projektu zapojováni v rámci vyučovacích hodin přírodovědných předmětů (chemie, fyziky, přírodovědy, resp. přírodopisu) při práci na počítačem podporovaných experimentech s pomocí moderních ICT pomůcek, které proběhnou prostřednictvím pokynů učitele při probírání dané učební látky. Vzhledem k všeobecnému zájmu žáků o práci s ICT se dá předpokládat velmi aktivní zapojení do práce s pomůckami.


Odkaz na stránky projektu

http://projekty.osu.cz/ictss/www/index.php

Dodávka učebních pomůcek
 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba