gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Profesní rozvoj kompetencí učitelů na Gymnáziu Olgy Havlové

 

Časový harmonogram: 1. říjen 2017 - 31. leden 2019

Peněžní prostředky: 17696 eur

 

Začátkem října 2017 odstartoval na GOH projekt zaměřený na rozvoj kompetencí učitelů naší školy.

Skládal se ze tří částí.

V první části absolvovali tři učitelé anglického jazyka metodický kurz v Itálii, Irsku a Velké Británii zaměřený na obchodní angličtinu a výuku formou CLILu a na rozšíření vědomostí v oblasti reálií.

Druhá část se věnovala shadowingu na zahraničních školách. Tři vybraní učitelé (D,Z,AJ) sledovali v Polsku a Maďarsku, jakým způsobem probíhá výuka jejich předmětů na dané škole.

Ve třetí části pak tři pedagogové školy, kteří nemají v aprobaci anglický jazyk, absolvovali 14denní kurz anglického jazyka ve Velké Británii a Irsku.

Všechny nabyté zkušenosti a znalosti učitelé využívají při předávání vědomostí našim studentům.
REALIZOVANÉ AKTIVITY:

První mobilita z projektu Erasmus + realizována v Maďarsku

BRIGHTON? NO, HOVE, ACTUALLY ANEB DALŠÍ MOBILITA Z PROJEKTU ERASMUS + 

Shadowing v polském Gdaňsku - inspirace pro výuku dějěpisu a zeměpisu

Drama v Dublinu

CLIL a inovativní metody ve výuce

Jazykové kurzy učitelů v zahraničí

  • Publikováno: 10.11.2017

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba