gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Drama v Dublinu

Termín konání akce: 20.8.2018 - 24.8.2018

Ve dnech 20.–24. 8. 2018 proběhla další z mobilit evropského projektu Erasmus, tentokrát metodický kurz s názvem „Using Drama to Enhance Teaching“.

Název tohoto kurzu, pořádaného Alpha College of English v irském Dublinu, dával tušit, že zde půjde o aktivity vesměs akčního rázu. Lektorka kurzu Jennifer O’Dea, dlouholetá herečka Abbey National Theatre, se snažila zúčastněné pedagogy z několika evropských zemí uvést do umění používání hlasu, intonace, improvizace, práce s textem a toto vše propojit s využitím v prostředí školní třídy.

Smíšené pocity nás všech neherců ovšem vyvolal nápad secvičit krátké divadelní představení, zejména fakt, že bychom tento kus měli na závěr kurzu předvést dalším účastníkům letních kurzů zmíněné jazykové školy. Nicméně nás zlákala pro většinu z nás neznámá technika tzv. Divadla utlačovaných (Forum theatre), kterou v 60. letech 20. století vytvořil brazilský divadelník Augusto Boal. Jedná se o formu interaktivního divadla, která se s úspěchem využívá k terapeutickým účelům, práci se znevýhodněnými skupinami a ve školních kolektivech. Na základě osobních příběhů dvou účastnic kurzu jsme začali pracovat na tématech šikany a nedostatku rodinných financí, kvůli kterému nemohla daná osoba studovat na vysněné škole, a vytvořili jsme dvě krátká představení. Samotný akt přípravy představení byl pro většinu z nás zajímavým tvořivým procesem, který jsme si užívali, bohužel obavy stále vyvolávalo představení samotné. Jak již bylo řečeno, Divadlo utlačovaných je interaktivní, což v praxi znamená, že publikum aktivně vstupuje do představení a přebírá roli herců v místech, kde by situaci řešili jinak, tudíž vše je vysoce závislé na improvizaci. Úkol nesmírně těžký pro herce, navíc v cizím jazyce. Co když nebude publikum reagovat? Co když nebudou chtít hrát? Naše lektorka samozřejmě ze své dlouholeté praxe věděla, že metoda funguje a horlivě se s námi vsadila o 50 eur, které jsme samozřejmě prohráli. A rádi, protože zážitek ze společného představení byl k nezaplacení. Každý z herců i diváků měl k tématu co dodat, chyby v angličtině jsme neřešili, vše bylo velice emotivní, zejména pro kolegyně, jejichž problémy jsme ztvárnili, nechyběly slzy. Každý problém má řešení, každý problém řeší spousta lidí a nejsme v tom sami. Nejdůležitější je ale změnit své chování, které vyvolá reakci okolí, ne čekat, až se změní chování okolí k nám.

Celý metodický kurz byl skvělý po osobní i profesní stránce. Kromě nových metod potřebuje každý vyučující jazyků kontakt se současným jazykem, kulturou a porovnávání zkušeností s kolegy v jiných zemích. Nesmím opomenout ani kouzlo Dublinu, města plného historie, kultury a literatury, města spojeného se všemi významnými událostmi irského národa a osobnostmi jako byl Oscar Wilde, G.B.Shaw, W.B.Yeats, města plného dobrého jídla, pití a typické irské hudby.

Mgr. Hana Musálková
 

  • Publikováno: 21.10.2018

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba