gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Přírodní zahrada na Gymnáziu Olgy Havlové

Harmonogram projektu: září 2016 - červen 2017

Peněžní prostředky byly získány z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017. Celková plánovaná výše uznatelných nákladů činí 50 000 Kč. Moravskoslezským krajem nám byla přidělena dotace v požadované výši 36 000 Kč (72 % nákladů), zbylých 28 % nákladů je hrazeno z vlastních zdrojů školy.

Hlavní cíl projektu:

  • Zhotovením přírodní zahrady umožnit žákům i širší veřejnosti sledování proměn přírody a podpořit tak rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení.

Dílčí cíle: 

  • Využít areál přírodní zahrady k badatelsky orientovanému vyučování ve výuce přírodovědných předmětů a výtvarné výchovy.
  • Využít areál přírodní zahrady v rámci projektových dní Život v zahradě a u příležitosti každoročního pořádání Ekokonference pro žáky základních škol našeho regionu.
  • Informovat o využitelnosti přírodní zahrady a přínosu ke zvýšení biologické rozmanitosti a zefektivnění edukačního procesu.

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1:
Realizovat přírodní zahradu v areálu školního pozemku včetně všech jejich prvků (výsadba stromů a keřů domácího původu, rostlin přitahujících motýly, založení bylinkové zahrádky, zhotovení hmyzího hotelu, ptačí budky, čmelákovníku, instalace ptačího krmítka).

Klíčová aktivita 2:
Podpořit rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a přispět k budování kladného vztahu žáků k přírodě.


Využití dotace umožnilo rozvoj badatelsky orientovaného vyučování v areálu přírodní zahrady, podpořilo rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a přispělo k budování kladného vztahu žáků k přírodě.
 

  • Publikováno: 14.5.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba