gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Rozvoj badatelských dovedností žáků Gymnázia Olgy Havlové

Harmonogram projektu: 1. září 2017 - 30. června 2018

Peněžní prostředky byly získány z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018. Celková plánovaná výše uznatelných nákladů činila 50 000 Kč.

Hlavní cíl projektu:

  • Podpořit rozvoj badatelsky orientovaného vyučování, přispět k rozvoji klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a k budování kladného vztahu žáků k přírodě a přírodním vědám.
     

Dílčí cíle:

  • Umožnit žákům základních škol vzájemně se inspirovat badatelskými pracemi věnujícími se problematice životního prostředí našeho regionu uspořádáním soutěžní ekokonference.
  • U příležitosti Dne Země upozornit na problematiku týkající se životního prostředí prováděním experimentů s využitím moderních metod.
  • Umožnit rozvoj badatelsky orientovaného vyučování v prostředí přírodní zahrady (např. studium faktorů ovlivňujících fotosyntézu).


Klíčová aktivita 1:
Pořízením moderního technického vybavení zefektivnit edukační proces, umožnit žákům bádání s využitím moderních metod nejen v prostorách učeben a laboratoří, ale i při práci v terénu. V rámci projektu bylo pořízeno například toto vybavení: O2 Gas Sensor – čidlo plynného kyslíku, CO2 Gas Sensor – čidlo oxidu uhličitého, pH senzor - čidlo kyselosti, teplotní čidlo či biokomora.

Klíčová aktivita 2:
Uspořádat soutěžní Ekokonferenci pro žáky základních škol našeho regionu a umožnit tak žákům prezentovat své badatelské práce a vzájemně se inspirovat. Využít zakoupené senzory k provádění experimentů upozorňujících na problematiku životního prostředí např. u příležitosti Dne Země.

Využití dotace umožnilo rozvoj badatelsky orientovaného vyučování nejen v prostorách učeben a laboratoří, ale i při práci v terénu, podpořilo rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a přispělo k budování kladného vztahu žáků k přírodě a přírodním vědám.
 

  • Publikováno: 13.11.2017

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba