gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Rozvoj badatelských dovedností žáků Gymnázia Olgy Havlové (2018)

Harmonogram projektu: říjen 2018 - srpen 2019

Hlavní cíl projektu:

• Podpořit rozvoj badatelsky orientovaného vyučování, přispět k rozvoji klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a k budování kladného vztahu žáků k přírodě a přírodním vědám. Umožnit rozvoj badatelsky orientovaného vyučování v prostředí přírodní zahrady (studium faktorů ovlivňujících fotosyntézu, příprava preparátu k mikroskopování, preparace biologického materiálu).


Dílčí cíle:


• Umožnit žákům základních škol vzájemně se inspirovat badatelskými pracemi věnujícími se problematice životního prostředí našeho regionu uspořádáním soutěžní ekokonference.
• U příležitosti Dne Země upozornit na problematiku týkající se životního prostředí prováděním experimentů s využitím moderních metod.
• Umožnit rozvoj badatelsky orientovaného vyučování v prostředí přírodní zahrady.


Klíčová aktivita 1:


Pořízením moderního technického vybavení zefektivnit edukační proces, umožnit žákům bádání s využitím moderních metod nejen v prostorách učeben a laboratoří, ale i při práci v terénu. V rámci projektu bude pořízeno například toto vybavení: spektrofotometr s optickým vláknem, optický senzor rozpuštěného kyslíku, preparační misky do biologie.


Klíčová aktivita 2:

Uspořádat soutěžní Ekokonferenci pro žáky základních škol našeho regionu a umožnit tak žákům prezentovat své badatelské práce a vzájemně se inspirovat. Využít zakoupené senzory k provádění experimentů upozorňujících na problematiku životního prostředí např. u příležitosti Dne Země.

Peněžní prostředky byly získány z rozpočtu Moravskoslezského kraje formou příspěvku na Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/2019. Celková plánovaná výše uznatelných nákladů činí 70 000 Kč.

Využití dotace umožní rozvoj badatelsky orientovaného vyučování nejen v prostorách učeben a laboratoří, ale i při práci v terénu, podpoří rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a přispívá k budování kladného vztahu žáků k přírodě a přírodním vědám.

 

  • Publikováno: 10.12.2018

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba