gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Podpora jazykového vzdělávání formou Studentského anglického divadla a Týdne španělské kultury v Ostravě, podpora celoroční činnosti Pěveckého sboru Gymnázia Olgy Havlové

Harmonogram projektu: 1. 1. 2017 – 30. 11. 2017

Peněžní prostředky: neinvestiční účelovou dotaci 50 000 Kč poskytlo ze svého rozpočtu statutární město
 

Klíčová aktivita A: Studentské anglické divadlo pošestnácté

Žáci naší školy si pod vedením lektorky dramatické výchovy nastudovali ve svém volném čase divadelní představení v angličtině, které při reprízách předvedli žákům ZŠ a SŠ převážně v Moravskoslezském, ale i Jihomoravském kraji.
Díky projektu jsme zajistili kontinuitu studentských divadelních představení z minulých let jako velmi osvědčenou a efektivní formu vzdělávání. Aktivita motivovala žáky základních škol, gymnázií, středních škol a odborných učilišť k aktivnímu postoji při výuce angličtiny netradiční metodou "drama performance".

Klíčová aktivita B: Týden španělské kultury v Ostravě - 5. ročník

Projektem jsme navázali na předchozí čtyři ročníky Týdne španělské kultury v Ostravě, realizované ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a také klubem Fiducia. Program festivalu se setkal s velkým ohlasem jak žáků a pedagogů ostravských škol, tak široké veřejnosti. Zájem o účast začali projevovat i mimoostravští vyučující španělštiny v rámci Moravskoslezského kraje. Cílem projektu zůstává snaha o představení španělského jazyka, kultury a reálií a obohacení školní výuky o aktivity, které nelze v běžných hodinách realizovat. V rámci programu proběhla recitační soutěž ve španělském jazyce. V průběhu týdne se konaly cestopisné přednášky, konverzační lekce s rodilým mluvčím, workshopy, prezentace i umělecká vystoupení.

Klíčová aktivita C: Činnost Pěveckého sboru GOH

Sbor již 25 let reprezentuje školu a naše město na festivalech, benefičních, jarních a adventních koncertech v republice i v zahraničí. Cílem projektu je navázání na tradiční aktivity (účinkování na půlnoční mši s nastudovanou Rybovou mší „Hej mistře“, účast na celostátních soutěžích pěveckých sborů, organizace ostravského koncertu v rámci celostátního happeningu REMEMBER-PAMATUJ! a adventního koncertu v Ostravě-Třebovicích). Poprvé jsme se letos představili na celostátním festivalu pěveckých sborů Plzeňské notování. Jarní soustředění bylo využito k důkladnému zvládnutí repertoáru a k jeho rozšíření. Při koncertech jsme využili nově zakoupené akustické a perkusní nástroje.
Aktivity sboru nabídly smysluplnou náplň volného času dětem ve věku 11-19 let. Děti, které se zapojily do práce pěveckého sboru, si zájem o kulturu odnesly do života jako celoživotní zálibu.

 

  • Publikováno: 15.5.2017

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba