gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Ostatní aktivity - školní rok 2016/2017

29.08.2017

Schůzka k exkurzi do Vídně

Schůzka účastníků exkurze do Vídně se uskuteční 4. 9. 2017 v 9. 15 h na čísle 48.

Na schůzce dostanou účastníci bližší informace a pokyny k odjezdu a příjezdu. Připomínáme, že platba měla proběhnout do 29. 8. 2017. Pokud jste ji ještě neprovedli, prosím učiňte tak ihned podle pokynů na webu školy. PK německého jazyka
 
29.06.2017

Mezinárodní titul Ekoškola úspěšně obhájen!

Slavnostní převzetí titulu Ekoškola proběhlo 22. června 2017 v Senátu Parlamentu České republiky.
22.06.2017

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (2017)

Symbolicky na Den dětí, tedy 1. června jsme se slavnostně rozloučili s našimi maturanty. Zkoušku dospělosti zvládli skvěle, tak věříme, že se ve světě dospělých neztratí!
22.06.2017

Soutěž Moje zdravá snídaně

Nakladatelství Fraus vyhlásilo pro žáky 6. – 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií soutěž Moje zdravá snídaně. Soutěž byla zaměřena na druhé cizí jazyky.
 
22.06.2017

Autorské divadlo primánků v anglickém jazyce

V pátek dne 9. června žáci anglického kroužku sehráli vlastní divadelní hru pro své spolužáky.

Hru pod názvem Mystery vymysleli žáci primy A a B. Do anglického jazyka ji převedla a nacvičila Šárka Kolková.
19.06.2017

Regionální centrum pro učitele fyziky (červen 2017)

Při červnovém setkání jsme na úvod provedli hodnocení práce centra za minulé období. Pak jsme si připomněli zajímavé okamžiky, pokusy a nápady z konference Elixír do škol v Hradci Králové. Další náplní bylo světlo a jeho spektrum. Vytvářeli jsme spektrum bílého světla svítilny a sledovali jednotlivé barvy dle vlnových délek. RNDr. Marta Goldová
 
19.06.2017

Vladan Vítek slavnostně oceněn jako žákovská osobnost

Vladan Vítek z kvarty B byl za své úspěchy v krajských i celostátních kolech přírodovědných olympiád a soutěží slavnostně oceněn Magistrátem města Ostravy jako žákovská osobnost.
07.06.2017

Den dětí 2017

Ve čtvrtek 1. června 2017 proběhl na naší škole sportovní dětský den určený pro všechny studenty nižšího gymnázia. Jako již tradičně se na venkovním multifunkčním hřišti konal turnaj v kopané. V tělocvičně mezitím probíhal turnaj v přehazované dvojic, kterého se zúčastnilo celkem 37 družstev. Sportovní klání doprovázely zábavné soutěže za sladkosti.
05.06.2017

Doplatek exkurze do Španělska

Velice prosíme rodiče o uhrazení doplatku 8390 Kč do 15.6.2017.

Variabilní symboly pro platby zde.
02.06.2017

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších účastníků krajských kol soutěží

Každoročně připravuje odbor školství, mládeže a sportu MSK oceňování vítězů krajských kol soutěží, které nelze vyhodnotit v den jejich konání. Letos šlo o Matematickou, Fyzikální, Zeměpisnou olympiádu, Olympiádu v českém jazyce a Soutěž v programování.
02.06.2017

Konference Elixír do škol 2017

O víkendu 12. až 14. května se téměř všichni vyučující fyziky naší školy přesunuli do Hradce Králové. Zde se konala už 4. konference projektu Elixír do škol.
21.05.2017

Podpořte grafikou 45. výročí GOH

Milí žáci GOH,

za sekci ICT vyhlašujeme soutěž „Podpořte grafikou 45. výročí Gymnázia Olgy Havlové“.
 
21.05.2017

Školení první pomoci

Na přelomu dubna a května absolvovali studenti obou tercií školení první pomoci. Školit je přijeli studenti Ostravské univerzity, oboru všeobecná sestra, kteří si pod záštitou lékařské fakulty vytvořili projekt „I ty můžeš zachránit“.
21.05.2017

Prima u nás peče a hoduje

V rámci tématu FOOD ve výuce anglického jazyka se studenti nejprve inspirovali tzv. video receptem Jamieho Olivera, který připravoval palačinky, načež se v týmech s chutí pustili do přípravy anglických a amerických specialit a hlavně jejich receptů v anglickém jazyce.
21.05.2017

Český den proti rakovině 2017

Ve středu 10. května se studenti naší školy zúčastnili charitativní celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině“. Veřejná sbírka letos, stejně jako v minulých letech, sloužila kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti na prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce obdržel dárce i informativní letáček.
20.05.2017

Exkurze do okolí rybníka Štěpán

Ráno dne 2. 5. se třídy druhého ročníku sešly v Martinově. Čekala nás exkurze do okolí rybníka Štěpán. Počasí sice nevypadalo příliš příznivě, ale i tak jsme si výpravu do krásné přírody chráněné krajinné oblasti všichni užili. Výklad paní profesorky byl velmi zajímavý a dozvěděli jsme se plno nových informací o rostlinách a živočiších obývajících přírodní rezervaci. Dalekohledem jsme mohli pozorovat různé druhy ptáků, například lysky, labutě či racky, tedy zástupce třídy, která je zde mezi živočichy vůbec nejvíce zastoupená. Na krajích lesa, březích rybníku a vedle pěšinek se vyjímala spousta druhů rozkvetlých jarních květin, které jsme společnými silami dokázali pojmenovat.
15.05.2017

Podpora jazykového vzdělávání formou Studentského anglického divadla a Týdne španělské kultury v Ostravě, podpora celoroční činnosti Pěveckého sboru Gymnázia Olgy Havlové

Harmonogram projektu: 1. 1. 2017 – 30. 11. 2017

Peněžní prostředky: neinvestiční účelovou dotaci 50 000 Kč poskytlo ze svého rozpočtu statutární město
 
14.05.2017

Přírodní zahrada na Gymnáziu Olgy Havlové

Harmonogram projektu: září 2016 - červen 2017 Peněžní prostředky byly získány z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017. Celková plánovaná výše uznatelných nákladů činí 50 000 Kč. Moravskoslezským krajem nám byla přidělena dotace v požadované výši 36 000 Kč (72 % nákladů), zbylých 28 % nákladů je hrazeno z vlastních zdrojů školy.
14.05.2017

PŘÍBĚH VZNIKU NAŠÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY - fotosoutěž

Je Vaší vášní a koníčkem focení?

Dokážete pomocí fotografie zachytit okamžik, zážitek, scénu či předat nějakou emoci (pocit klidu, harmonie, napětí, krásy)?

POMOZTE NÁM ZDOKUMENTOVAT PŘÍBĚH VZNIKU NAŠÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba