gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Podpora práce talentovaných žáků na Gymnáziu Olgy Havlové

Název projektu: Podpora práce talentovaných žáků na Gymnáziu Olgy Havlové

Termín zahájení a ukončení realizace projektu
: Leden 2019 – leden 2020 (celkem 11 měsíců s výjimkou letních prázdnin 2019)

Peněžní prostředky čerpáme z Programu na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020

Podrobnosti naleznete na webu města Ostravy.
 

Cíle projektu

  • poskytnout nadaným žákům individuální přístup konzultantů z řad učitelů střední i vysoké školy při zpracování samostatných prací, umožnit jim účast na seminářích a případně stážích na vysokých školách v kraji i mimo kraj,
  • doplnit vhodné technické vybavení pro precizní změření a vyhodnocení výstupů prací nadaných žáků,
  • posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro studium technických a přírodovědných oborů a umožnit jim získat vědomosti a dovednosti nad rámec školního vzdělávacího programu,
  • prezentováním samostatných prací žáků zvýšit zájem ostatních žáků o studium přírodovědné vzdělávání,
  • udržet vybudovaný systém péče o nadané žáky a šířit příklady této individuální péče mezi učitele a veřejnostKlíčové aktivity

Aktivita č. 1 Podpora schopností, tvořivosti a rozvoje nadání (Práce s nadanými žáky v oblasti fyziky, chemie a biologie- vedení a konzultace samostatných prací žáků)
Aktivita č. 2 Koordinátor nadání na Gymnáziu Olgy Havlové (Systematizace přístupu k nadaným žákům - práce školního koordinátora pro nadání)
 

  • Publikováno: 19.3.2019

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba