gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Co je to eTwinning?

Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. Etwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě nebo více škol z různých zemí EU realizuje vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, řediteli, žáky či celými třídami. Etwinning se může stát přirozenou, nedílnou součástí školního života žáků, studentů i pedagogů. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat kdekoliv v Evropě. Etwinningové projekty podporují kreativitu studentů a dávají jim možnost vyjádřit svůj vlastní názor.

Naše škola se do eTwinningu zapojila ve školním roce 2008/2009. Od té doby pravidelně realizujeme minimálně jeden mezinárodní projekt. Většina projektů byla velmi úspěšná a získali jsme za ně certifikáty kvality. V roce 2015 projekt European Supercouple and Superheroes vyhrál 1. Národní cenu.

Ve školním roce 2016/2017 studenti a učitelé pracují na 5 online projektech s různým zaměřením, například na umění, rozvoj a zdokonalení prezentačních dovedností, kreativní psaní atd. V rámci projektů využíváme moderní technologie a inovativní metody výuky.

Ve školním roce 2018/2019 jsme spolupracovali s italskou a rumunskou školou na dějepisném projektu s využitím metody CLIL. V tomto školním roce naši školu navštívili učitelé z eTwinningové partnerské školy a absolvovali tzv. stínování v rámci projektu Erasmus+, KA1. Celkem šest učitelů stínovalo a také se aktivně zapojilo do hodin anglického, francouzského i českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, matematiky, biologie, chemie.

Mgr. Jolana Strýčková


 


Ideální město pro život je na světě!

eTwinningový projekt “A dream place to live” finišuje!

Náš eTwinningový projekt se dostal do užšího soutěže o Evropské ceny 2014

Etwinning na naší škole kolem dokola a úspěch realizovaného projektu

Úspěch eTwinningového týmu GOH a další akce 

Etwinningové projekty na naší škole (2012)

 eTwinning na naší škole

Vánoční přátelské setkání eTwinningových týmů

Jeopardy

První eTwinninogový workshop

http://maraton-etwinning-2011.webnode.cz/

eTwinning maraton 2010

Dva dny s finskými studenty

eTwinning maraton 2009

 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba