gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aplikace moderních výukových trendů

Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/06.00346

Ukončení projektu nejpozději do: 28. 2. 2010

Ukončení projektu „Aplikace moderních výukových trendů na gymnáziu“ spolufinancovaných z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj


Téměř patnáctiměsíční intenzivní práce projektového týmu Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě - Porubě je u konce. Dotaci ve výši 4,769 mil. korun získala škola prostřednictvím Evropských fondů pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 na jaře loňského roku. Dokončení poslední etapy investičního projektu s názvem „Aplikace moderních výukových trendů“ probíhá na gymnáziu právě v těchto dnech.

Práce na projektu musely být kvůli své náročnosti rozděleny do několika etap, první probíhala již v letních měsících minulého roku, další se realizovaly souběžně s běžným provozem školy v tomto školním roce. V první etapě projektu byl zrekonstruován a nově vybaven výtvarný ateliér, pořízena keramická pec, tři jazykové učebny se vybavily novým nábytkem a moderní sluchátkovou audiotechnikou, multimediální technikou a osvětlením za 1,542 mil. korun.

V dalších etapách se projektové práce zaměřily zejména na vybavení učeben přírodovědných předmětů.

Škola pořídila do fyzikální laboratoře unikátní měřicí systém ISES v hodnotě 661 tisíc korun. Ten najde uplatnění především v přírodovědných oborech a umožní žákům pohybovat se pomocí softwaru a měřicích čidel v prostředí velmi podobném klasickému experimentování.

Učebnu biologie se podařilo vybavit novou mikroskopickou technikou, především digitálním mikroskopem, vizualizérem s možností připojení k datové projekci, a tak mohou žáci zpracovávat samotné preparáty na interaktivní tabuli. Přiblížit svět biologie je možno žákům díky trinokulárním mikroskopům připojeným na kamerový systém a stereomikroskopům s transfokátorem, které jsou určeny právě pro školské prostředí.

Chemická laboratoř, která dostala svou novou tvář již před třemi lety, je nově vybavena bezpečnostními skříněmi pro skladování hořlavých kapalin a chemikálií. Obě odborné učebny, učebna biologie a chemická laboratoř, obdržely z projektu 839 tis. korun.

Kvalitní multimediální vybavení je připraveno pro využití ve výtvarném ateliéru, který tím získává netušené možnosti digitalizovat žákovské práce a provádět jejich korektury.

Celkově do osmi učeben byla v druhé fázi projektu nainstalovaná multimediální a počítačová technika v hodnotě 1,009 mil. korun, kterou jsou pedagogové školy schopni díky znalostem moderních vyučovacích metod používat pro zatraktivnění výuky zejména cizích jazyků, ale i předmětů humanitních a přírodovědných.

Dvacet pedagogických pracovníků absolvovalo školení s názvem Elektronická podpora vzdělávání I, určené pro vyučující, kteří budou ve své prezenční výuce využívat prvky eLearningu. Pedagogové se v rámci semináře seznámili s všeobecnými informacemi o přípravě elektronických studijních materiálů a vyzkoušeli si práci s LCMS Moodle a řízení výuky v tomto prostředí. LCMS Moodle je v současné době nejznámější eLearningový program na světě.

Po celou dobu realizace projektu probíhala spolupráce s firmou Profactor Strategy s.r.o, která pomáhala v komunikaci s poskytovatelem dotace a zpracování podkladů pro monitorovací zprávy, za což jí patří dík.

Realizace projektu bude ukončena 28. 2. 2010 a slavnostní otevření nově vybavených učeben za přítomnosti hostů a všech, kteří byli do prací na projektu zapojeni, proběhne 22. 3. 2010 ve 14 hodin.


Pavla Titurusová

 Učebna anglického jazyka

Učebna německého jazyka

Učebna francouzského a španělského jazyka

Laboratoř fyziky

Výtvarný ateliér

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba