gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Slavnostní ukončení projektu

Dne 22. 3. 2010 prožívalo naše gymnázium „pedagogický svátek“. Konečně jsme se všichni dočkali dne ukončení více než ročního projektu s názvem „Aplikace moderních výukových trendů na gymnáziu“. Byla to intenzivní práce celého týmu pedagogů, kteří velice rychle zareagovali na výzvu Evropských fondů pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 a v široké spolupráci s firmami získal realizační tým pro školu dotaci ve výši 4,769 mil. korun.

V den slavnostního ukončení projektu navštívilo školu mnoho významných hostů, a to Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje, Mgr. Jiří Slepička, inspektor ČŠI, místostarostové MO Poruba Ing. Marie Hladišová a Petr Jedlička, dále členové školské rady i sdružení Poznání, ředitelé spřátelených středních škol, představitelé spolupracujících firem a přítomni byli samozřejmě také pedagogové školy – členové realizačního týmu projektu. Všichni měli radost. Vždyť se podařila velká věc – získat významné finanční zdroje a jimi vybavit zcela nebývale kvalitně řadu učeben multimediální technikou. Projektové práce byly zaměřeny na vybavení učeben přírodovědných, jazykových a humanitních předmětů.

V první etapě projektu byl zrekonstruován a nově vybaven výtvarný ateliér, pořízena keramická pec, tři jazykové učebny získaly nový nábytek a moderní sluchátkovou audiotechniku, multimediální techniku a osvětlení.

V dalších etapách škola pořídila do fyzikální laboratoře nový měřicí systém ISES. Učebnu biologie se podařilo vybavit novou mikroskopickou technikou, především digitálními mikroskopy, vizualizérem s možností připojení k datové projekci, trinokulárním mikroskopem připojeným na kamerový systém a stereomikroskopem s transfokátorem. Chemická laboratoř byla nově vybavena bezpečnostními skříněmi pro skladování hořlavých kapalin a chemikálií. Nemohu zapomenout na LCMS Moodle, který je v současné době nejznámější eLearningový program na světě. Je součástí projektu a vyučující budou ve své prezenční výuce prvky eLearningu využívat.

Všichni hosté se prošli po škole, prohlíželi nově vybavené učebny a seznámili se s prací s unikátní technikou, kterou předváděli jak pedagogové, tak také studenti školy. Vnímaví hosté obdivovali nejen zdokonalení vybavenosti učeben, ale také profesionalitu vyučujících, kteří předvedli, jak může pedagogický proces ve změněných podmínkách vypadat. Škola se díky projektu dostala do kategorie špičkových gymnázií nové doby.

Dagmar Juchelková, ředitelka školy
 

  • Publikováno: 25.3.2010

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba