gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

EU peníze SŠ

Projekt EU peníze středním školám ukončen 

 
Číslo projektu                            CZ.1.07/1.5.00/34.0797
Název projektu                          Digitální materiály pro moderní výuku
Doba trvání                                1. 9. 2012 – 31. 8. 2014
Výše finanční podpory              1 690 929 Kč 
 
Naše škola realizovala  v uplynulých dvou letech tyto klíčové aktivity:
 
·             6x šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT = 660 DUMů, tj. 11 sad po 60 DUMech
DUM je zkratka vytvořená ze slov Digitální Učební Materiál. Hotové materiály jsme zveřejnili na LMS Moodle. V elektronické podobě jsou využitelné ve výuce přímo bez dalších úprav. 
Zvolili jsme následující předměty a tematické oblasti:
Přírodní vědy 
 
Matematika
 
2M1 Slovní úlohy I.
Fyzika
 
Informační a komunikační technologie
 
Chemie
 
Zeměpis
 


Společenské vědy

 

Dějepis
 

V případě zájmu o DUM v původním formátu kontaktujte koordinátorku projektu EU peníze středním školám RNDr. Zuzanu Hruškovou (zuzana.hruskova@gyohavl.cz) nebo ICT koordinátora školy pana Mgr. Petra Janíka (petr.janik@gyohavl.cz). Požádejte o zaslání klíče pro vstup hostů do kurzu „EU peníze středním školám“ v LMS Moodle.

·                    3x šablona VI-3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků SŠ
Při psaní Projektového záměru jsme nezapomněli ani na vzdělávání členů pedagogického sboru. Požadavek učitelů Matematiky, Ekonomie a Základů společenských věd o proškolení v oblasti finanční gramotnosti nás inspiroval.
Díky této šabloně 8 vyučujících v dubnu 2013 absolvovalo prezenční kurz „ Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně" (akreditace MŠMT 5984/2012-25-85). Tento kurz vedl lektor vzdělávací instituce KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o.
Využili jsme nabídky firmy KFP, aby se kurz konal v budově naší školy.  Kurz v rozsahu 4 hodin byl zdarma doplněn jednou hodinou moderované diskuze a byl zakončen ústní zkouškou.
V první části se vyučující seznámili se stolní hrou FINANČNÍ SVOBODA, která simuluje rozmanité životné situace.  Následovalo seznámení s audio kurzem Odhalená tajemství rentiérů a práce s metodickými listy pro výuku finanční gramotnosti. V závěru jsme měli možnost položit lektorovi jakékoliv otázky z oblasti finanční problematiky, všechny otevřená témata byla odborně kometována.
Z peněz získaných díky projektu jsme zakoupili  3 ks hry FINANČNÍ SVOBODA, audio kurz Odhalená tajemství rentiérů a sadu 32 metodických listů na CD. Zároveň jsme obdrželi metodický manuál pro výuku finanční gramotnosti v elektronické podobě. Tyto pomůcky mohou ve výuce využívat i vyučující, kteří kurz neabsolvovali.
Získané znalosti vyučující již využili ve svých předmětech Seminář z aplikované ekonomie, Základy společenských věd, Výchova k občanství a Matematika. Prostřednictvím didaktické deskové hry s žáky řešili složité učební úlohy.
 
 ·                    1x šablona II-5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí
Ve dnech 3. – 14. června 2013 absolvovala vyučující anglického jazyka kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí. General English Course s rozsahem 15 vyučovacích hodin za týden se uskutečnil na jazykové škole Excite English se sídlem v Manchesteru a pobočkou v Lancasteru.
Výuka probíhala každý pracovní den od 9:00 do 13.00 hod. Každé úterý a čtvrtek byla doplněna individuální výukou (13:30 – 16:00). V druhém týdnu byla individuální výuka posílena.
Absolventce kurzu se po celou dobu věnovala 1 hlavní lektorka a 2 individuální lektoři na odpolední vyučování, od nichž účastníci kurzu obdrželi materiály na výuku. Kurz byl zaměřen na prohlubování znalostí, používání idiomatických výrazů a frází. Důležitou částí kurzu bylo seznámení s materiály, knihami a webovými stránkami, které lze ve výuce využívat.
Díky hlavní lektorce se vyučující seznámila s novými výukovými metodami, např. poslech aktuálních zpráv z BBC, pro něž je vždy připraven materiál (slovní zásoba, čtení, doplňování). Tento způsob výuky je velmi efektivní a poutavý, protože žáci mají možnost pracovat s aktuálními informacemi. Také pomáhá studentům zlepšit jejich poslechové dovednosti.
Vyučující nové znalosti rozhodně využije v hodinách zaměřených na porozumění textu, komunikaci a závěrečné opakování.
Součástí kurzu byla návštěva místní střední školy, kterou sjednala jazyková škola. Vzhledem k tomu, že absolventka kurzu tvoří digitální učební materiál do dějepisu, požádala o návštěvu dvou vyučovacích hodin dějepisu. Tato zkušenost byla pro vyučující naší školy poučná a poskytla jí nové nápady do hodin dějepisu.
Vyučující, která kurz ve velké Británii absolvovala, předala získané informace svým kolegům na konci měsíce srpna 2013 na schůzce vyučujících předmětové komise anglického jazyka.
 
Část prostředků z projetu škola použila na zlepšení hardwarové a softwarové podpory výuky, nákup učebních pomůcek a na vlastní finanční ohodnocení tvorby digitálních učebních materiálů.
 
Obecné informace o projektu EU peníze středním školám naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-strednim-skolam.
Koordinátor projektu
RNDr. Zuzana Hrušková

 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba