gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Podpora talentovaných žáků na Gymnáziu Olgy Havlové

Harmonogram projektu: leden 2017 - březen 2018 s výjimkou letních prázdnin 2017

Peněžní prostředky jsme čerpali z rozpočtu statutárního města Ostravy, z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018.

 

Podrobnosti naleznete na webu města Ostravy.

Cíle projektu:

  • poskytnout nadaným žákům individuální přístup konzultantů z řad učitelů střední i vysoké školy při zpracování samostatných prací, umožnit jim účast na seminářích a případně stážích na vysokých školách v kraji i mimo kraj,
  • pořídit vhodné technické vybavení pro precizní změření a vyhodnocení výstupů prací nadaných žáků (např. přenosný datalogger, LabQuest Viewer, bodové teplotní čidlo, Vernier Photogate - optickou závoru, Accelerometer - čidlo zrychlení, Microphone, Colorimeter, Nitrate Ion-Selective Electrode - sondu dusičnanových aniontů)
  • posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro studium technických a přírodovědných oborů a umožnit jim získat vědomosti a dovednosti nad rámec školního vzdělávacího programu,
  • prezentováním samostatných prací žáků zvýšit zájem ostatních žáků o studium přírodovědné vzdělávání.


Klíčové aktivity

Aktivita č. 1 Práce s nadanými žáky v oblasti fyziky, chemie a biologie - vedení a konzultace samostatných prací žáků

Aktivita č. 2 Systematizace přístupu k nadaným žákům zavádí pozici školního koordinátora pro nadání


Význam projektu pro rozvoj nadaných žáků našeho gymnázia je především v materiální a odborné podpoře jejich samostatné badatelské práce. Přírodovědné obory vyžadují moderní technické vybavení, které je sice na pracovištích vysokých škol, ale pro nadané žáky a jejich učitele je důležité, aby měření a vyhodnocení fyzikálních a chemických pokusů mohlo být prováděno přímo na gymnáziu. Představuje to časovou úsporu pro žáky a odborný růst učitelů. Díky opakovanému používání měřících přístrojů bude pro nadané žáky badatelská práce atraktivnější. Pro učitele je snazší motivovat žáky pro účast v soutěžích a v dalším studium přírodovědných a technických oborů.
 

  • Publikováno: 11.5.2017

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba