gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Nový projekt Comenius

Termín konání akce: 22.6.2012 - 30.8.2012

Slavnostní zahájení multilaterárního projektu Comenius

„Walk and Learn Local Paths“
Ve dnech 19. a 20. září 2011 na naší škole proběhla dvoudenní pracovní schůzka zástupců participujících zemí projektu Comenius „Walk and Learn Local Paths“. Jako hlavní koordinátory projektu nás velice potěšilo, že naše pozvání přijali zástupci všech devíti participujících zemí. Do České republiky, na naše gymnázium, tak zavítalo celkem 17 ředitelů či učitelů škol z Bulharska, Estonska, Litvy, Maďarska, Rumunska, Itálie, Kypru, Španělska a Turecka.
 

Slavnostního zahájení se kromě již zmíněných zahraničních hostů zúčastnili také zástupci Krajského úřadu, Magistrátu města Ostravy, Obecního úřadu v Ostravě-Porubě, členové Školské rady, místního tisku a americká lektorka působící na naší škole. Zástupce Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, Mgr. Pavla Šabatková, se námi spojila prostřednictvím videokonference a popřála projektu hodně štěstí. V úterý přijela Drahomíra Račáková z ČT a se svým štábem natočila příspěvek do Regionálních zpráv.

Program byl velmi pestrý. Po slavnostním zahájení následovaly prezentace všech 10 participujících zemí. Čeští studenti tak mohli nahlédnout pod pokličku zemí, se kterými budou dva roky společně pracovat na vytvoření naučných stezek.

Cílem následujícího workshopu bylo ujasnění základních informací o grantové smlouvě, nakládaní s grantem a komunikačních prostředcích. Pro účely projektové práce jsme se dohodli na eTwinningovém prostředí, které bylo velmi efektivní a praktické již v přípravné fázi projektu.Další workshopy směřovaly ke stanovení systému a časovému rozvržení mobilit. Výsledek losování umožní studentům naší školy výměnné pobyty se studenty 4 zemí - Španělska, Kypru, Litvy a Turecka). Předmětem diskuze byly také kategoriepro webové příspěvky, jejichž konečná podoba odráží národní specifika a požadavky. Naši studenti představili návrh společných webových stránek, včetně velmi nápaditého loga projektu, který byl jednohlasně schválen.

Organizátoři celé akce, vedení školy, Comenius pedagogický tým a studentský Comenius tým se snažili vytvořit příjemné pracovní prostředí nejen ve škole, ale také v rámci odpoledních aktivit. Vskutku zlatou tečkou byla návštěva Divadla Antonína Dvořáka. Verdiho opera „Nabucco“ sklidila nebývalý úspěch!

Pedagogický tým projektu by rád vyjádřil poděkování vedení školy za vstřícnost a pomoc při organizaci i průběhu akce.

Rovněž bychom chtěli poděkovat všem studentům, kteří se na organizaci a hladkém průběhu velmi aktivně podíleli.

Byli jste výborní a moc se těšíme na projektovou práci!

Věříme, že překonáte naše očekávání!


Události v regionech (20. září 2011)

První exkurze v rámci projektu Comenius

Webová prezentace projektu

2. výjezdní workshop projektu Comenius

Projekt Comenius - výměnný pobyt v Turecku

Litva - informace pro rodiče

První výměnný pobyt v Katalánsku

Poslední zahraniční výjezd projektu Comenius – Kypr (Kypr očima studentů)

Závěrečná mobilita projektu Comenius

  • Publikováno: 6.8.2012

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba