gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Rozvoj přírodní zahrady na Gymnáziu Olgy Havlové

Termín konání akce: 1.10.2019 - 31.8.2020

Termín konání akce: 1. 10. 2019 - 31. 8. 2020

Harmonogram projektu: říjen 2019 - srpen 2020
 

Peněžní prostředky byly získány z rozpočtu Moravskoslezského kraje žádostí o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku v rámci EVVO pro školní rok 2019/2020. Celková plánovaná výše uznatelných nákladů činí 70 000 Kč.


Hlavní cíl projektu:

  • Rozvojem přírodní zahrady umožnit žákům i širší veřejnosti sledování proměn přírody a podpořit tak rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení.


Dílčí cíle:

  • Využít areál přírodní zahrady v rámci projektových dní Život v zahradě a u příležitosti každoročního pořádání Ekokonference pro žáky základních škol našeho regionu. 
  • Využít areál přírodní zahrady k badatelsky orientovanému vyučování ve výuce přírodovědných předmětů, jazyků a výtvarné výchovy.


Klíčové aktivity


Klíčová aktivita 1:

Realizovat rozvoj přírodní zahrady v areálu školního pozemku včetně všech jejich prvků (výsadba stromů a keřů domácího původu, rostlin přitahujících motýly, vybudování vyvýšených záhonů).

Klíčová aktivita 2:

Podpořit rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a přispět k budování kladného vztahu žáků k přírodě.

Využití finančního příspěvku umožnilo rozvoj badatelsky orientovaného vyučování v areálu přírodní zahrady, podpořilo rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a přispělo k budování kladného vztahu žáků k přírodě.
 

  • Publikováno: 16.1.2020

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba