gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Projekt Rozvoj kompetencí na Gymnáziu Olgy Havlové

V červnu 2015 podala naše škola žádost o dotaci v rámci Výzvy č. 56, zaměřené na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Výzva č. 56 byla vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patřila mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

Během července jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci této výzvy.  Mohli jsme realizovat aktivity v rámci všech čtyř šablon výzvy – čtenářské dílny, zahraniční jazykový kurz pro učitele, stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí i zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty žáků.

Podzimní měsíce roku 2015 byly ve znamení cest i jiných projektových aktivit - žáci se těšili na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt v Německu a ve Francii, šest učitelů se zúčastnilo tzv. shadowingu, což znamená, že vycestovali do země EU na stáž a na vybrané škole formou „stínování“ získávali zkušenosti a inspiraci v oblasti výuky matematiky a přírodovědných předmětů. Jedna vyučující vycestovala na zahraniční jazykový kurz španělštiny. Školní knihovna se rozšířila o nově zakoupené knihy, se kterými budou žáci dvou ročníků pracovat v tzv. čtenářských dílnách.

Do projektových aktivit bylo celkem zapojeno 90 žáků a 15 učitelů. Všechny výjezdy do zahraničí proběhly do prosince 2015, čtenářské dílny probíhaly během celého školního roku.

Jazykový pobyt žáků naší školy v Berlíně

Zájezd do Paříže 2015

  • Publikováno: 7.9.2015

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba