gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Ostatní aktivity - školní rok 2014/2015

07.09.2015

Projekt Rozvoj kompetencí na Gymnáziu Olgy Havlové

V červnu 2015 podala naše škola žádost o dotaci v rámci Výzvy č. 56, zaměřené na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.
20.07.2015

Lidé lidem

Dne 25. června 2015 se studenti naší školy zapojili do 8. ročníku akce Lidé lidem, jehož cílem bylo ostravské veřejnosti prezentovat sociální služby, které ve městě Ostrava působí.
28.06.2015

Akademie programování

V jarních měsících se žáci naší školy zapojili do projektu Akademie programování, který si stanovil za cíl nabídnout žákům možnosti naprogramovat počítačové hry formou programování pomocí jednoduchých objektů a jejich vlastností. V průběhu tří patečních odpolední se po stručném vysvětlení základů pracovního prostředí KODU snažili vytvořit své vlastní řešení tří počítačových her. V každém bloku si žáci mohli zahrát motivační hru s povinnými prvky, které měli ve své hře použít.
28.06.2015

Beseda s vrchním komisařem oddělení výkonu trestu v Heřmanické věznici

Dne 11. 6. 2015 proběhla na naší škole přednáška o vězeňské službě a výkonu trestu v ČR, určená pro žáky sext a druhého ročníku v rámci učiva o trestním právu procesním. Přednášku vedl Mgr. Pavel Urbančík, vrchní komisař výkonu trestu ve věznici v Ostravě-Heřmanicích.
28.06.2015

Přednáška nejen pro studenty informatického semináře

Studenti informatického semináře septim a 3. ročníku a další zájemci si dne 22. 6. 2015 poslechli přednášku na téma „Turingovy stroje“ pana doc. Michala Krupky, Ph.D.
28.06.2015

Přednáška o sektách

V úterý 23. 6. 2015 měli studenti septim a třetího ročníku možnost vyslechnout přednášku doc. ThDr. Tomáše Novotného na téma „Sekty“. Nešlo o pouhý výklad faktů. Po krátkém úvodu, ve kterém se studenti seznámili s obecnými znaky sekt a jejich technikami získávání nových členů, následovala diskuze. Během ní se studenti dozvěděli odpovědi na otázky, které je v rámci tohoto tématu nejvíce zajímají.
23.06.2015

Slavnostně jsme převzali titul Ekoškola - mezinárodní ocenění!

Mezinárodní titul Ekoškola nám byl slavnostně předán 18. června 2015 v Senátu Parlamentu České republiky a jsme na něj právem hrdi.
22.06.2015

Vamos acomer

„Proto třeba hubě papat, aby mohla dobře klapat.“ (polské přísloví)
 
18.06.2015

Veletrh vědy s naší účastí

Ve dnech 21. - 23. května 2015 se konal v Praze Letňanech Veletrh vědy pořádaný Otevřenou vědou a Akademií věd ČR, který navštívilo sedm tisíc lidí. Veletrhu se zúčastnili studenti naší školy Lenka Waloszková, Kateřina Waloszková a Lukáš Frankl. Děvčata zde prezentovala výsledky ze svých stáží, které dělaly v období deseti měsíců na Ústavu experimentální medicíny, v. v. i. v Praze.
18.06.2015

Úspěch ve Stavbách budoucnosti!!!

Ve středu 10. června 2015 se konala soutěž s názvem Stavby budoucnosti, na které tým složený z devíti členů naší školy úspěšně reprezentoval na Fakultě stavební Vysoké školy báňské svůj model.
18.06.2015

Volejbalová noc na GOH

Z pátku 12. na sobotu 13. 6. 2015 se naše gymnaziální tělocvična rozduněla pod palbou volejbalových míčů, protože se konala tradiční volejbalová noc.
18.06.2015

Den dětí 2015

Dne 1. 6. 2015 proběhl sportovní Den dětí určený pro všechny studenty nižšího gymnázia. Sportovní klání se konala na hřišti a v tělocvičně.
15.06.2015

Třetí mobilita projektu Erasmus+ „Solidarity Without Frontiers“

Třetí výměnný pobyt studentů zapojených do projektu Erasmus+ „Solidarity Without Frontiers“ nás zavedl na slunné italské pobřeží do Montesilvana. Stejně jako v Katalánsku byly naše studentky ubytovány v hostitelských rodinách a týden tak žily životem Italů. Po celý týden byl pro všechny studenty připraven program spojený s projektovými aktivitami.
15.06.2015

Český běh žen 2015

V sobotu dne 6.6. 2015 se konal již třetí ročník Českého běhu žen. Start i cíl byl u Nové Karoliny a závodilo se v disciplínách 2,5 km, 5 km nebo 10 km. Celkově se tohoto závodu zúčastnilo asi 1000 běžkyň. Za naši školu se letos postavilo na strat asi 130 účastnic, z nichž do cíle doběhlo 121.
11.06.2015

Mobilita projektu Erasmus+ v Katalánsku

V týdnu 10.-16.5. proběhla druhá mobilita našich studentů v rámci projektu Erasmus+ Solidarity without frontiers, tentokrát v Katalánsku v malém městečku Prats cca 80 km od Barcelony. Naši studenti se společně s týmy ze Slovenska, Itálie, Turecka a Německa účastnili různých charitativních aktivit, které pro ně připravili katalánští partneři. Tento multikulturní týden byl samozřejmě nabitý zážitky. Studenti poznali život v katalánských rodinách a ve škole, navštívili zajímavá místa, procvičili si svou angličtinu. Také měli možnost srovnání kultur všech zúčastněných zemí a domů se vrátili bohatší o nová přátelství. Následující řádky shrnují jejich pobyt.
10.06.2015

Outdoorové exkurze v biologii

Exkurze v lokalitě rybníka Štěpán

Druhé ročníky v rámci učiva zoologie absolvovaly jednodenní vycházku do přírodní rezervace Štěpán. Jedná se o komplex původního rybníka, mokřadů s tůněmi v široké a ploché nivě řeky Opavy a fragmentů lužních lesů tvořených jilmovými doubravami a mokřadními olšinami. Je to lokalita, v níž se nacházejí jedinečné společenstva rostlin (kosatec žlutý, kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, leknín bílý, …) a především živočichů. V okolí rybníka žije 160 druhů ptáků (bukáček, lžičák, bekasina, potápky, čírka, …), 10 druhů převážně chráněných obojživelníků (čolek, užovka, skokani) a velké množství druhů hmyzu.
05.06.2015

Od září otevíráme regionální centrum projektu Elixír do škol

Od nového školního roku bude na naší škole otevřeno regionální centrum pro fyziku v rámci projektu Elixír do škol Nadace Depositum Bonum. Tato nadace, založená Českou spořitelnou, finančně podporuje výuku přírodních věd zejména na 2. stupni základních škol. Naše centrum se připojuje k celkem 21 dalším, která fungují v tomto školním roce.
 
04.06.2015

Dobroty angloamerické kuchyně

Na přelomu dubna a května si již tradičně studenti prim zpestřili výuku angličtiny a právě probíranou lekci o jídle doplnili vlastnoručně vyrobenými ukázkami. Každý měl za úkol anglicky seznámit své spolužáky s nějakým tradičním receptem anglicky mluvících zemí a poté dát svým spolužákům ochutnat výsledek svého snažení.
04.06.2015

Charitativní sbírka "Český den proti rakovině" (květen 2015)

Ve středu 13. května se studenti naší školy zúčastnili charitativní celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině“. Veřejná sbírka letos, stejně jako v minulých letech, sloužila kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti na prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce obdržel dárce i informativní letáček.
28.05.2015

Mezinárodní studentský seminář v Bad Marienbergu

Díky pozvání Evropského domu se mohli opět čtyři studenti našeho gymnázia zúčastnit v květnu 2015 mezinárodního studentského semináře v německém Bad Marienbergu, krásném
udržovaném lázeňském městečku, které nabízí možnost návštěvy různých obchůdků, kaváren, parků, zábavných atrakcí a pekáren.
 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba