gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Informační a komunikační technologie

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Petr Janík   petr.janik@gyohavl.cz

Členové předmětové komise
RNDr. Zuzana Hrušková  zuzana.hruskova@gyohavl.cz
Mgr. Ondřej Kartous  ondrej.kartous@gyohavl.cz
Mgr. Kateřina Kozlová, Ph.D.  katerina.kozlova@gyohavl.cz
Mgr. Andrea Valchařová  andrea.valcharova@gyohavl.cz 
 

Předmět Informační a komunikační technologie patří mezi předměty povinné. Protože se jedná převážně o praktický předmět, všechny třídy jsou dělené na dvě skupiny s maximálním počtem žáků 16. Výuka probíhá v jedné ze dvou specializovaných učeben vybavených dataprojektorem a žákovskými PC připojenými do školní sítě a na Internet.

Seminář z IKT je koncipován jako dvouletý kurz. Hodinová dotace je 2 hodiny týdně v předposledním a poledním roce studia. Doporučujeme jej zejména žákům, kteří chtějí studovat vysoké školy s technickým nebo ekonomickým zaměřením. Cílem semináře je rozšířit základní vědomosti z informatiky tak, aby je bylo možno uplatnit při dalším studiu na vysoké škole i v praxi. Náplní předmětu v prvním roce studia je osvojení si základů algoritmického myšlení a systematického přístupu k řešení úloh. Žáci nejprve zapisují své algoritmy v jazyce C, popř. C++ či C#, posléze získají základní znalost programovacího jazyka Visual Basic pro tvorbu maker v prostředí Microsoft Office. Ve druhém roce semináře se studenti věnují prezentaci informací na internetu – tvorbě webových stránek v prostředí HTML, XHTML, CSS, PHP a také práci s databázemi MySQL. 

Učebnice (doporučené, nepovinné):

Nižší gymnázium:
VANÍČEK, J., ŘEZNÍČEK, P. Informatika pro základní školy 1. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-0196-7.
VANÍČEK, J. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 2. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-0630-6.
VANÍČEK, J., MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 3. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-1082-6.

Vyšší gymnázium:
NAVRÁTIL, P. S počítačem nejen k maturitě. 1. díl. COMPUTER MEDIA. ISBN 80-86686-60-4.
NAVRÁTIL, P. S počítačem nejen k maturitě. 2. díl. COMPUTER MEDIA. ISBN 80-86686-61-2.

Pro maturanty a zájemce o studium na VŠ:
KLIMEŠ, C. Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ENIGMA. ISBN 978-80-89132-71-3.
 

Žákům nabízíme e-learningovou studijní oporu, která nejen pomáhá překonávat problémy se studijní látkou, ale zároveň vybízí k větší samostatnosti a kreativitě. Již od primy využíváme ve velké míře LCMS MOODLE – specializovaný vzdělávací a řídící systém, ve kterém žáci naleznou veškeré studijní materiály a soubory ke zpracování, popř. náměty pro další úkoly. V prostředí Moodle také odevzdávají veškeré domácí úkoly, samostatné práce a testy.Soutěže


V letošním školním roce opět proběhne školní kolo soutěže „Nebojte se MS OFFICE“ pro žáky vyšších ročníků gymnázia (kvinty - oktávy, 1. - 4. ročník). Nejšikovnější žáci nás budou reprezentovat na XIV. ročníku regionální soutěže v MS OFFICE, kterou každoročně pořádá Mendelova střední škola v Novém Jičíně. 

Žáci se mohou přihlásit do dalších tradičních soutěží - národní soutěž Bobřík informatiky (soutěž pro žáky prim-oktáv), národní soutěže pořádané firmou Microsoft "Office Aréna", "Prezentiáda" nebo různorodé soutěže v programování, ve kterých mohou předvést své vytvořené a jistě zajímavé programy.

Kromě jiného se mohou žáci zapojit do Matematické olympiády a to kategorie P nebo do soutěže Soutěž v programování, která je zaměřena na alogritmizaci a programování.

Veškeré plánované soutěže proběhnou dle aktuální epidemiologické situace.Kroužek "Psaní na klávesnici všemi deseti"

Tradičně nabízíme žákům kroužek „Psaní na klávesnici všemi deseti“ pod vedením RNDr. Zuzany Hruškové a Mgr. Romany Vaňkové. Žáci prim a sekund se snaží získat mistrnou klávesnicovou gramotnost prostřednictvím originální programované výuky ZAV. Po absolvování 400 cvičení by měli zvládnout více než 99 % plochy českého textu bez pohledu na klávesnici. Kroužek se koná dvakrát týdně a to v úterý a ve čtvrtek vždy 13:45 - 15:00 hodin.

Bližší informace zde a dále na www.zav.cz.


Mgr. Petr Janík
září 2020

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba